SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ - SLON
  
 Přihlášení:
 Jméno:
 Heslo:
 


    SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ (SLON), Jilská 1, 110 00 Praha 1, Tel./Fax: 222220025, email: redakce@slon-knihy.cz
   

NovinkyNovinka 
410 - Gender and Neoliberalism in Czech Academia - Vohlídalová Marta, Linková Marcela (eds.)
E-book only! “Transforming knowledge into an engine of economy” is a motto that has driven the transformation of research in the last few decades. Competition stands at the centre of the current...
ISBN: 978-80-7419-255-5 (PDF)
Detail
Vazba: e-kniha Vydání: první Datum vydání: 2018
Počet kusů na skladě: kniha je k dispozici pouze jako e-kniha
Cena:neuvedena  
Tuto knihu lze koupit v elektronické podobě
KosmasZakoupit knihu ZDE

Novinka 
408 - Hledání souvislostí. Eseje z komparativních dějin Evropy - 2. vydání - Hroch Miroslav
Druhé, doplněné vydání Tato kniha není určena jen historikům, ale každému, koho zajímá minulost nejen jako pestrá mozaika událostí, ale jako složitý a rozporuplný proces. Autor se na základě cel...
ISBN: 978-80-7419-259-3
Detail
Počet stran: 354 Vazba: brož. Vydání: druhé, doplněné Datum vydání: 7. 3. 2018
Počet kusů na skladě: 300
Cena:349,00 Kč  
Novinka 
413 - Jedinec a společnost. Úvahy nad konceptem homo sociologicus - Šubrt Jiří, Německý Marek a kolektiv
Kniha se vrací k některým otázkám, které před více jak půl stoletím formuloval Ralf Dahrendorf. Ten tehdy v práci Homo sociologicus konstatoval, že v základu jednotlivých sociálních věd je vždy obs...
ISBN: 978-80-7419-266-1
Detail
Počet stran: 171 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2018
Počet kusů na skladě: 300
Cena:280,00 Kč  
Novinka 
414 - Občanství a politická participace v České republice - Linek Lukáš, Císař Ondřej, Petrúšek Ivan, Vráblíková Kateřina
Stabilita demokracie nezáleží jen na fungujících institucích, ale také na občanech, kteří se v její prospěch nebojí veřejně angažovat. Demokracie tak není v ohrožení jen tehdy, když se hroutí její ...
ISBN: 978-80-7419-262-3
Detail
Počet stran: 252 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2017
Počet kusů na skladě: 290
Cena:290,00 Kč  
Novinka 
407 - Oteplí se a bude líp. Česká klimaskepse v čase globálních rizik - Vidomus Petr
Změna klimatu není problém, kterým by se měla společnost vážněji zabývat, tvrdí lidé jako Václav Klaus, Ivan Brezina nebo Luboš Motl. Považují jej za nafouknutou bublinu, která má vědcům a ekologic...
ISBN: 978-80-7419-258-6
Detail
Počet stran: 393 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2/2018
Počet kusů na skladě: 27
Cena:599,00 Kč  
Novinka 
406 - Paměť míst - Szaló Csaba
Místa našeho pobývání nás upozorňují na lidskou schopnost otevřít se minulosti, jež nikdy nemohla být naší minulostí ve smyslu prožité přítomnosti, na kterou se můžeme rozpomenout. Paměť míst je pa...
ISBN: 978-80-7419-181-7
Detail
Počet stran: 184 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 12/2017
Počet kusů na skladě: 20
Cena:275,00 Kč  
Novinka 
415 - Reprezentace ženství z perspektivy lingvistiky genderových a sexuálníc - Valdrová Jana
Mluvní projev v českém veřejném prostoru se vyznačuje preferováním určitých jazykových praktik, jež ve svém souhrnu odrážejí a reprodukují polarizovaný, vzájemně hierarchizovaný obraz dvou sociální...
ISBN: 978-80-7419-261-6
Detail
Počet stran: 462 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 7/2018
Počet kusů na skladě: 350
Cena:490,00 Kč  
Novinka 
411 - Riziková společnost. Na cestě k jiné moderně - 3. vydání - Beck Ulrich
Kniha Ulricha Becka Riziková společnost patří k nejvýznamnějším knihám, které byly v posledních více než třiceti letech na toto téma napsány. Ovlivnila nejen řadu dalších myslitelů, ale celý způsob...
ISBN: 978-80-7419-267-8
Detail
Počet stran: 431 Vazba: brož. Vydání: třetí Datum vydání: 5/2018
Počet kusů na skladě: 500
Cena:350,00 Kč  
Novinka 
412 - Stará paní ještě píše. Deník socioložky na odpočinku - Vodáková Alena
Je a není to „deník“. Je proto, že jsou to denní zápisy inspirované aktuálními událostmi, ne proto, že jde často o úvahy na témata, která jsou mimočasová. Autorka reaguje na dění ve svém nejbližším...
ISBN: 978-80-7419-269-2
Detail
Počet stran: 274 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 23. 5. 2018
Počet kusů na skladě: 100
Cena:250,00 Kč  
Novinka 
405 - Tmavozelený svět. Radikálně ekologické aktivity v ČR po roce 1989 - Novák Arnošt
V nakladatelství rozebráno - k dostání u našich distributorů. Kniha se snaží přispět ke zmapování a pochopení dynamiky radikálně ekologické aktivity v České republice v letech 1989 až 2010. Zabý...
ISBN: 978-80-7419-254-8
Detail
Počet stran: 347 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2017
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:459,00 Kč  

Aktuality

Nejbližší připravované tituly:

Irena Řehořová - Kulturní paměť a film

Jaroslava Hasmanová Marhánková a Martina Štípková - Prarodičovství v současné české společnosti

Nico Stehr a Marian Adolf - Je vědění moc? Poznatky o vědění

 

x x x

 

Nové e-knihy SLONa na portálu Levná knihovna (prosinec 2016):

Radka Dudová - Postarat se ve stáří

Jakub Grygar - Děvušky a cigarety

Hana Havelková a Libora Oates-Indruchová (eds.) - Vyvlastněný hlas

Miroslav Hroch - Hledání souvislostí

Marek Hrubec - Odjištěná společnost

Dušan Janák a kol. - Počátky sociologie ve Střední Evropě

Michal Klíma - Od totality k defektní demokracii

Miroslav Novák (ed.) - Strany, volby a demokracie

Pavel Pospěch - Od veřejného prostoru k nákupním centrům

Jiří Přibáň a Václav Bělohradský et al. - Lidská práva: (ne)smysl české politiky?

Immanuel Wallerstein et al. - Má kapitalismus budoucnost?

Irena Smetáčková - Genderové představy a vztahy

Klára Vlachová a kol. - Národní identity a identifikace

Olga Vodáková - Hledání stop sociologie v nesociologických vědách

 

- - - - - - -

OD 1. ZÁŘÍ 2014 TRVALÁ SLEVA 50 % U 12 STARŠÍCH TITULŮ - více viz sekce Události

--------

Individuální objednávky (na dobírku) v našem e-shopu nyní se slevou 10 %.