SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ - SLON
  
 Přihlášení:
 Jméno:
 Heslo:
 


    SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ (SLON), Jilská 1, 110 00 Praha 1, Tel./Fax: 222220025, email: redakce@slon-knihy.cz
   

NovinkyNovinka 
444 - Akademická svoboda jako filosofický problém: Pravda, spravedlnost a pr - Benda Libor
Co je akademická svoboda? – Jaký je její smysl? – V čem se odlišuje od intelektuální svobody a svobody slova? Akademická svoboda je pokládána za fundamentální princip, jímž je podmíněna schopnost ...
ISBN: 978-80-7419-304-0
Detail
Počet stran: 172 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 10/2020
Počet kusů na skladě: 55
Cena:240,00 Kč  
Novinka 
442 - Hazard v České republice - Fiedor David
Kniha se zabývá problematikou hazardních her. Ty se pojí nejen se zábavou, ale v extrémních případech také s poruchami osobností hráčů. Výrazně ovlivňují ekonomické a společenské struktury sídel a ...
ISBN: 978-80-7419-303-3
Detail
Počet stran: 168 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 10/2020
Počet kusů na skladě: 170
Cena:590,00 Kč  
Novinka 
445 - Nezavršitelnost spravedlnosti - Janata Michal
Výchozí teze knihy o spravedlnosti zní: Spravedlnost není jednou dosaženým, dokonce ani cílovým stavem, jehož má být dosaženo. Naopak, spravedlnost je nezavršitelnou hodnotou, protože svou povahou ...
ISBN: 978-80-7419-305-7
Detail
Počet stran: 207 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 10/2020
Počet kusů na skladě: 180
Cena:300,00 Kč  
Novinka 
439 - O prostoru korupčních příležitostí. Kdy, kde a jak se vytváří v České - Dvořáková Vladimíra
Kniha je zaměřena na zkoumání prostoru korupčních příležitostí. Toto sousloví, které není při výzkumech korupce běžně používáno, se inspiruje dvojím pohledem. První inspirací je institucionální pří...
ISBN: 978-80-7419-301-9
Detail
Počet stran: 202 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 6/2020
Počet kusů na skladě: 15
Cena:390,00 Kč  
Novinka 
441 - Peníze a politika: Financování politických stran a volebních kampaní v - Vymětal Petr
Kniha nabízí jedinečný pohled na financování politiky, zejména politických stran a volebních kampaní v ČR, a to od počátku 90. let až po současnost, přičemž mezníkem je novelizace zákonů v roce 201...
ISBN: 978-80-7419-289-0
Detail
Počet stran: 386 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 10/2020
Počet kusů na skladě: 191
Cena:699,00 Kč  
Novinka 
437 - Pravda, univerzita a akademické svobody - Gallus Petr
Připravujeme dotisk. Co je pravda? Má pravdu věda? Je místem pravdy univerzita se svými akademickými svobodami? Otázka po pravdě je prý tou nejfilosofičtější otázkou vůbec. Zatímco ale pro filo...
ISBN: 978-80-7419-288-3
Detail
Počet stran: 113 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 3/2020
Počet kusů na skladě: 2
Cena:200,00 Kč  
Novinka 
443 - Sociální stát, nerovnosti, politika. Postoje české veřejnosti k sociál - Linek Lukáš a Ivan Petrúšek
Kniha analyzuje postoje českých občanů k sociálnímu státu v delší časové perspektivě (1996‒2006‒2016). Díky tomu mohou autoři systematicky prozkoumat důležité teoretické otázky, které v...
ISBN: 978-80-7419-302-6
Detail
Počet stran: 276 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 10/2020
Počet kusů na skladě: 160
Cena:330,00 Kč  
Novinka 
440 - Sociální teorie. Vybrané přednášky - Joas Hans a Wolfgang Knöbl
Kniha obsahuje čtyři vybrané kapitoly (přednášky) z rozsáhlé knihy Sozialtheorie: zwanzig einführende Vorlesungen, která vyšla v němčině poprvé v roce 2004, v angličtině v roce 2009 a od té doby v ...
ISBN: 978-80-7419-290-6
Detail
Počet stran: 247 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 7/2020
Počet kusů na skladě: 139
Cena:490,00 Kč  

Aktuality

Nejbližší připravovaný titul:
Lucie Vidovićová, Marcela Petrová Kafková, Barbora Hubatková, Lucie Galčanová Batista - Stárnutí na venkově. Podoby aktivního stárnutí a kvalita života v rurálních oblastech

* * *

Poslední novinka roku 2020 - distribuce od 10. 11. 2020:

Michal Janata - Nezavršitelnost spravedlnosti (koedice s nakl. Malvern)

* * *
Srdečně gratulujeme dr. Martinu Ďurďovičovi k udělení Ceny České sociologické společnosti za vynikající publikaci. Cena mu byla udělena za knihu Vyprávění a rozhovor. Teorie sociální intersubjektivity, která vyšla loňském roce v koedici SLONa a Sociologického ústavu AV ČR.

* * *

Od pátku 18. prosince 2020 opětovně uzavíráme maloobchodní prodej v naší provozovně (kanceláři) v Jilské 1.
* * *

Ukončení prodeje dvou titulů

Z důvodu skončení licence jsme vyřadili z naší nabídky knihu Charlese Tillyho Politika kolektivního násilí.
Ze stejných důvodů jsme vyřadili z nabídky knihu Amitava Ghoshe Ve starobylé zemi.
Děkujeme za pochopení.
* * *

Oprava - Errata ke knize Sociální teorie:

Na straně 49 je otištěno schéma, které patří na stranu 25, do První přednášky.

Za chybu se čtenářům omlouvám. Alena Miltová, odpovědná redaktorka

- - - - - - -

OD 1. ZÁŘÍ 2014 TRVALÁ SLEVA 50 % U 12 STARŠÍCH TITULŮ - více viz sekce Události

--------

Individuální objednávky (na dobírku) v našem e-shopu nyní se slevou 10 %.