SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ - SLON
  


    SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ (SLON), Jilská 1, 110 00 Praha 1, Tel./Fax: 222220025, email: redakce@slon-knihy.cz
   
Nabídka tištěných i elektronických knih
Sociologické aktuality
 | Základy sociologie | Mimo ediční řady | KLAS | MOST | POST | Studie | Sociologické pojmosloví | Pracovní texty | Studijní texty | Anglická řada | Sociologické aktuality | Ze sociologických archivů | Cizí knihy v distribuci | Politické systémy | Gender sondy | ediční řada CARGO |  
 Hledej: v  
Sociologické práce na aktuální témata určené širšímu okruhu čtenářů.
Vyšlo 
305 - Politika nezájmu. Česko a Západ v krizi - Drulák, Petr
Kniha vychází z poznatku, že současná česká politika se ocitla v hluboké krizi. Tato krize se projevuje mimo jiné tím, že postrádá schopnost formulovat a naplňovat dlouhodobé celospolečenské cíle. ...
ISBN: 978-80-7419-115-2
Detail
Počet stran: 323 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 12/2012
Počet kusů na skladě: 19
Cena:369,00 Kč  
Tuto knihu lze koupit v elektronické podobě
Levná knihovnaZakoupit knihu ZDE

Vyšlo 
344 - Politika romství – romská politika - Kašparová Irena
Etnopolitická studie se zabývá vzájemným vztahem mezi romskou politikou a politikou romství. Hledá odpovědi na otázku, jak dělají Romové v České republice politiku a zároveň jak česká politika „děl...
ISBN: 978-80-7419-157-2
Detail
Počet stran: 274 Vazba: brož. Vydání: 1 Datum vydání: 9/2014
Počet kusů na skladě: 59
Cena:349,00 Kč  
Tuto knihu lze koupit v elektronické podobě
KosmasZakoupit knihu ZDE

Vyšlo 
374 - Postarat se ve stáří. Rodina a zajištění péče o seniory - Dudová Radka
Poskytování péče o seniora v rodině je náročný úkol a praktická podoba této péče může mít mnoho tváří. Kniha Radky Dudové se zaměřuje na palčivé otázky a problémy, které v České republice péči o se...
ISBN: 978-80-7419-182-4
Detail
Počet stran: 199 Vazba: brož. Vydání: 1. Datum vydání: 2015
Počet kusů na skladě: 21
Cena:260,00 Kč  
Tuto knihu lze koupit v elektronické podobě
Levná knihovnaZakoupit knihu ZDE

Vyšlo 
211 - Práce a péče. Proměny "rodičovské" v České republice a kontext EU - Křížková Alena, R. Dudová, H. Hašková, H. Maříková a Z. Uhde (eds.)
Péče a konkrétně péče o děti je v současné době velmi diskutované téma, a to jak v českém, tak v evropském kontextu. Tato kniha se tématu péče o děti věnuje z hlediska legislativního a institucioná...
ISBN: 978-80-86429-94-6
Detail
Počet stran: 163 Vazba: brož. Vydání: 1. Datum vydání: 4.12.2008
Počet kusů na skladě: 249
Cena:240,00 Kč  
Vyšlo 
416 - Prarodičovství v současné české společnosti - Hasmanová Marhánková Jaroslava a Štípková Martina
Kniha představuje české prarodiče prostřednictvím analýzy kvantitativních dat z druhé vlny mezinárodního šetření SHARE zaměřeného na osoby starší 50 let a kvalitativní analýzy 53 hloubkových rozhov...
ISBN: 978-80-7419-265-4
Detail
Počet stran: 232 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 9/2018
Počet kusů na skladě: 68
Cena:350,00 Kč  
Vyšlo 
260 - Právo a dobro v ústavní demokracii - Přibáň Jiří, Holländer Pavel et al.
V nakladatelství rozebráno - k dostání u některých distributorů a knihkupců. Tato kniha vznikla v návaznosti na polemiku o právu a dobru v ústavní demokracii, která proběhla mezi Jiřím Přibáněm ...
ISBN: 978-80-7419-045-2
Detail
Počet stran: 270 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 30.4.2011
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:249,00 Kč  
Vyšlo 
227 - Proč tak snadno... - třetí vydání - Možný Ivo
V nakladatelství rozebráno, k dostání u distributorů. Sociologický esej, psaný v dějinotvorných měsících roků 1989 a 1990, vychází po dvaceti letech od svého vzniku ve třetím vydání. Vypráví pří...
ISBN: 978-80-7419-013-1
Detail
Počet stran: 132 Vazba: brož. Vydání: třetí Datum vydání: 2. 9. 2009
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:149,00 Kč  
Vyšlo 
292 - Revolta stylem. Hudební subkultury mládeže v České republice - Kolářová Marta (ed.)
Kniha se zabývá fenoménem subkultur, konkrétně vybraných hudebních subkultur mládeže v současné České republice. Představuje tradiční i současné teorie a přístupy ke studiu subkultur, a to jak v za...
ISBN: 978-80-7419-060-5
Detail
Počet stran: 272 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2011
Počet kusů na skladě: 66
Cena:390,00 Kč  
Tuto knihu lze koupit v elektronické podobě
KosmasZakoupit knihu ZDE

Vyšlo 
137 - Rod ženský (Kdo jsme, odkud jsme přišly, kam jdeme?) - Vodáková Alena, Vodáková Olga (eds.)
Kdo vlastně jsem? Jsem především člověk, nebo jsem především žena? Co to znamená, být ženou ve společnosti (dnes, včera, u nás, jinde)? Co mne spojuje s muži a co mne od nich odděluje? Jsem matka a...
ISBN: 80-86429-18-0
Detail
Počet stran: 356 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 10/2003
Počet kusů na skladě: 19
Cena:330,00 Kč  
Vyšlo 
232 - Sociální konstrukce nerovností pod kvalitativní lupou - Šanderová Jadwiga, Šmídová Olga a kol.
Publikace předkládá výsledky kvalitativního výzkumu nerovností či znevýhodněného sociálního postavení v širším teoretickém a metodologickém rámci. Výzkum se teoreticky opírá o nové trendy obecně ch...
ISBN: 978-80-7419-015-5
Detail
Počet stran: 267 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 9.2.2010
Počet kusů na skladě: 33
Cena:325,00 Kč  
| 1 | 2 | 3 | 4 |