SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ - SLON
  
 Přihlášení:
 Jméno:
 Heslo:
 


    SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ (SLON), Jilská 1, 110 00 Praha 1, Tel./Fax: 222220025, email: redakce@slon-knihy.cz
   
Nabídka tištěných i elektronických knih
Cizí knihy v distribuci
 | Základy sociologie | Mimo ediční řady | KLAS | MOST | POST | Studie | Sociologické pojmosloví | Pracovní texty | Studijní texty | Anglická řada | Sociologické aktuality | Ze sociologických archivů | Cizí knihy v distribuci | Politické systémy | Gender sondy | ediční řada CARGO |  
 Hledej: v  
SLON distribuuje také několik knih jiných nakladatelství.
Vyšlo 
CARGO - časopis pro kulturní/sociální antropologii, č. 1/2009 - časopis
Poslední číslo časopisu CARGO - č. 1/2009!!! Z obsahu: Pierre Bourdieu and Anthropology of Gift (Alban Bensa) Klub jako metafora domova (Michaela Pyšňáková) "Don´t Embrace Me": Ideologies and...
Detail
Počet stran: 146 Vazba: brož. Datum vydání: 11/2009
Počet kusů na skladě: 10
Cena:109,00 Kč  
Vyšlo 
294 - Češi v Bosně a Hercegovině. Antropologické pohledy na společenský živo - Uherek, Zdeněk
Z produkce Etnologického ústavu AV ČR: Tematická monografie je výsledkem řady badatelských činností, které probíhaly v letech 1993 až 2010 v Etnologickém ústavu AV ČR,v.v.i. Cílem publikace je...
ISBN: 978-80-87112-48-9
Detail
Počet stran: 230 Vazba: vázaná Vydání: první Datum vydání: 2011
Počet kusů na skladě: 30
Cena:475,00 Kč  
Vyšlo 
135 - Češi z Kazachstánu a jejich přesídlení do České republiky - Uherek Zdeněk, Valášková Naďa, Kužel Stanislav, Dymeš Pavel
Publikace čtenáři přibližuje krajanskou komunitu, jež se vytvořila v kazašských stepích v první polovině 20. století. Věnuje se osudům jednotlivců i celých rodin, jejich způsobu života a kultuře, k...
ISBN: 80-85010-45-3
Detail
Počet stran: 198 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2003
Počet kusů na skladě: 46
Cena:185,00 Kč  
Vyšlo 
98 - Čítanka kritické teorie I (Rozhovory s J. Habermasem) - Cviklová Lucie, Krýsl Šimon (eds.)

ISBN: 80-238-4738-4
Detail
Počet stran: 102 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 1999
Počet kusů na skladě: 25
Cena:180,00 Kč  
Vyšlo 
193 - Kultura - společnost - tradice II - Uherek, Zdeněk (ed.)
Soubor statí z etnologie, folkloristiky a sociokulturní antropologie Vydal Etnologický ústav AV ČR Obsah: Úvod - Z. Uherek Dějiny německy psaného národopisu v Čechách - P. Lozoviuk Novoosídlen...
ISBN: 80-85010-82-8
Detail
Počet stran: 221 Vazba: vázaná Vydání: první Datum vydání: 2006
Počet kusů na skladě: 27
Cena:349,00 Kč  
Vyšlo 
243 - Matky královny a synové vyslanci na cestách do světa a zpátky. Matrili - Pflegerová Narendra, Mariana
Monografie, která se opírá o původní terénní výzkum i o studium historie, literatury a ústní slovesnosti, formou hutného etnografického popisu, představuje významné indonéské etnikum Minangkabau. Z...
ISBN: 978-80-87112-26-7
Detail
Počet stran: 363 Vazba: vázaná Vydání: první Datum vydání: 2009
Počet kusů na skladě: 50
Cena:499,00 Kč  
Vyšlo 
164 - Orbis Bene Vivendi - Kohák Erazim
Orbis Bene Vivendi neboli svět dobrého života. Pod tímto názvem se skrývá čítanka textů předního českého myslitele Erazima Koháka. Do knihy editoři vybrali jeho úvahy nad všehomírem, zemí a člověke...
ISBN: 80-86109-64-X
Detail
Počet stran: 140 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2001
Počet kusů na skladě: 36
Cena:150,00 Kč  
Vyšlo 
173 - Playing Soldiers in Bohemia. An Ethnography of NATO Membership - Červinková Hana
Tato etnografická práce je založena na autorčině terénním výzkumu v Armádě ČR (2001-2002) a skládá se z pěti kapitol, které se snaží zachytit kulturní aspekt institucionálních a společenských změn,...
ISBN: 80-86277-47-X
Detail
Počet stran: 162 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2/2006
Počet kusů na skladě: 75
Cena:126,00 Kč  
Vyšlo 
117 - Politika s ručením omezeným (Proměny moci na prahu 21. století) - Keller Jan
Kniha z produkce nakladatelství Evropský literární klub. Rozebráno.
ISBN: 80-86316-27-0
Detail
Počet stran: 144 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2001
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:neuvedena  
Vyšlo 
120 - Právo pro každého (Učebnice programu Právo pro každý den - Street Law) - Kolektiv autorů
Tato kniha obsahuje stručné základní poznatky o právu. Svým pojetím je u nás unikátní - obsahuje současně nejen teoretické právní znalosti, ale i metodiku pro učitele a praktické pracovní listy pro...
ISBN: 80-238-7914-6
Detail
Počet stran: 380 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2001
Počet kusů na skladě: 17
Cena:450,00 Kč