SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ - SLON
  
 Přihlášení:
 Jméno:
 Heslo:
 


    SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ (SLON), Jilská 1, 110 00 Praha 1, Tel./Fax: 222220025, email: redakce@slon-knihy.cz
   
Nabídka tištěných i elektronických knih
Gender sondy
 | Základy sociologie | Mimo ediční řady | KLAS | MOST | POST | Studie | Sociologické pojmosloví | Pracovní texty | Studijní texty | Anglická řada | Sociologické aktuality | Ze sociologických archivů | Cizí knihy v distribuci | Politické systémy | Gender sondy | ediční řada CARGO |  
 Hledej: v  
Cílem této nové ediční řady je přiblížit širší veřejnosti otázky a problémy spojené s postavením žen a mužů ve společnosti. Vzhledem k tomu, že jde o téma zajímavé a aktuální, ale někdy i poněkud kontroverzně nahlížené, klade si nová knižnice za cíl rozptylovat různá podezření a apriorní předsudky. Chce toho dosáhnout způsobem srozumitelným, netendenčním a někdy i barvitým, chce se vyhnout nevraživému či bojovnému tónu, který někdy téma feminismu a genderu doprovází. První tři svazky vyšly ve spolupráci s nakladatelstvím Libri, od roku 2006 pokračuje ediční řada ve SLONu.
Vyšlo 
182 - V bludném kruhu: mateřství a vychovatelství jako paradoxy modernity - Hanáková Petra, Heczková Libuše a Kalivodová Eva (eds.)
Je mateřství a rodičovství opravdu pro společnost posvátné? Co byste napsali do vědomostního testu k otázce "Viková-Kunětická byla..."? Kniha je souborem textů, které vznikly z přednášek a diskus...
ISBN: 80-86429-49-0
Detail
Počet stran: 437 Vazba: vázaná Vydání: první Datum vydání: 17.1.2007
Počet kusů na skladě: 13
Cena:300,00 Kč  
Vyšlo 
400 - Žena za socialismu – Československo 1945-1974 a reflexe vývoje před ro - Wagnerová Alena
Kniha je překladem původní sociologické monografie z roku 1974, která analyzovala stav rovnoprávnosti žen v Československu ve srovnání se stavem v Německé spolkové republice. Jejím základem bylo zp...
ISBN: 978-80-7419-252-4
Detail
Počet stran: 262 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 6/2017
Počet kusů na skladě: 1
Cena:499,00 Kč  
Vyšlo 
329 - Živitelé a živitelky: reflexe (a) praxe - Maříková Hana (ed.), Křížková Alena a Vohlídalová Marta
Živitelství představuje historicky a sociálně proměnlivý jev, který může nabývat podoby výhradního či převážně mužského anebo ženského živitelství či spoluživitelství. Kniha se zaměřuje na praxi ži...
ISBN: 978-80-7419-100-8
Detail
Počet stran: 303 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2012
Počet kusů na skladě: 114
Cena:310,00 Kč  
| 1 | 2 |