SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ - SLON
  
 Přihlášení:
 Jméno:
 Heslo:
 


    SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ (SLON), Jilská 1, 110 00 Praha 1, Tel./Fax: 222220025, email: redakce@slon-knihy.cz
   
Nabídka tištěných i elektronických knih
Gender sondy
 | Základy sociologie | Mimo ediční řady | KLAS | MOST | POST | Studie | Sociologické pojmosloví | Pracovní texty | Studijní texty | Anglická řada | Sociologické aktuality | Ze sociologických archivů | Cizí knihy v distribuci | Politické systémy | Gender sondy | ediční řada CARGO |  
 Hledej: v  
Cílem této nové ediční řady je přiblížit širší veřejnosti otázky a problémy spojené s postavením žen a mužů ve společnosti. Vzhledem k tomu, že jde o téma zajímavé a aktuální, ale někdy i poněkud kontroverzně nahlížené, klade si nová knižnice za cíl rozptylovat různá podezření a apriorní předsudky. Chce toho dosáhnout způsobem srozumitelným, netendenčním a někdy i barvitým, chce se vyhnout nevraživému či bojovnému tónu, který někdy téma feminismu a genderu doprovází. První tři svazky vyšly ve spolupráci s nakladatelstvím Libri, od roku 2006 pokračuje ediční řada ve SLONu.
Vyšlo 
329 - Živitelé a živitelky: reflexe (a) praxe - Maříková Hana (ed.), Křížková Alena a Vohlídalová Marta
Živitelství představuje historicky a sociálně proměnlivý jev, který může nabývat podoby výhradního či převážně mužského anebo ženského živitelství či spoluživitelství. Kniha se zaměřuje na praxi ži...
ISBN: 978-80-7419-100-8
Detail
Počet stran: 303 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2012
Počet kusů na skladě: 114
Cena:310,00 Kč  
| 1 | 2 |