SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ - SLON
  
 Přihlášení:
 Jméno:
 Heslo:
 


    SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ (SLON), Jilská 1, 110 00 Praha 1, Tel./Fax: 222220025, email: redakce@slon-knihy.cz
   
Nabídka tištěných i elektronických knih
Mimo ediční řady
 | Základy sociologie | Mimo ediční řady | KLAS | MOST | POST | Studie | Sociologické pojmosloví | Pracovní texty | Studijní texty | Anglická řada | Sociologické aktuality | Ze sociologických archivů | Cizí knihy v distribuci | Politické systémy | Gender sondy | ediční řada CARGO |  
 Hledej: v  
Vyšlo 
395 - Ale snad i pro toto jsme žili, ne? Výber z korešpondencie Milana Petru - Petrusek, Bútora, Miltová, Bútorová
Kniha nebude v široké distribuci - v prodeji jen v knihkupectví Karolinum (Praha) a v síti Artforum (Slovensko). Kniha přináší osobní korespondenci Milana Petruska a Martina Bútory, dvou známých...
ISBN: 978-80-7419-247-0
Detail
Počet stran: 464 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2/2017
Počet kusů na skladě: 5
Cena:180,00 Kč  
Vyšlo 
212 - Analýza inovačního potenciálu krajů České republiky - Pokorný Ondřej, Kostić Miroslav, Čadil Vladislav aj.
SLON tuto knihu neprodává ani nedistribuuje! Informace o distribuci podá O. Pokorný z Technologického centra AV ČR: pokorny@tc.cz Kniha komplexně mapuje stav výzkumných a inovačních kapacit na r...
ISBN: 978-80-86429-90-8
Detail
Počet stran: brož. Vazba: 137 Vydání: 1. Datum vydání: 6. 11. 2008
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:190,00 Kč  
Vyšlo 
214 - Bílá kniha výzkumu, vývoje a inovací v ČR - Klusáček Karel, Kučera Zdeněk a Pazour Michal
Tuto knihu SLON nedistribuuje - informace podá M. Pazour z Technologického centra AV ČR: pazour@tc.cz Bílá kniha... navazuje na Zelenou knihu výzkumu, vývoje a inovací v ČR dokončenou na počátku...
ISBN: 9778-80-86429-99-1
Detail
Počet stran: 96 Vydání: první Datum vydání: 25.11.2008
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:140,00 Kč  
Vyšlo 
288 - České sociální vědy v exilu - Petrusek Miloslav
České sociální vědy prošly, podobně jako jiné vědní obory, třemi exilovými vlnami – po okupaci Československa v roce 1939, po nástupu komunistického režimu v roce 1948 a po ustavení tzv. normalizac...
ISBN: 978-80-7419-064-3
Detail
Počet stran: 291 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 16.5.2012
Počet kusů na skladě: 354
Cena:299,00 Kč  
Vyšlo 
265 - Demografická situace České republiky - proměny a kontexty 1993-2008 - Burcin Boris, Fialová L., Rychtaříková J. a kol.
Publikace obsahuje demografickou analýzu vývoje obyvatelstva od vzniku samostatné České republiky. Tento vývoj je zařazen do širšího kontextu; v práci jsou nastíněny hlavní rysy vývoje od roku 1920...
ISBN: 978-80-7419-024-7
Detail
Počet stran: 238 Vazba: vázaná Vydání: 1. Datum vydání: 2010
Počet kusů na skladě: 3
Cena:270,00 Kč  
Vyšlo 
213 - Green paper on research, development and innovation in the Czech Repub - Klusáček Karel, Kučera Z., Pazour M. et al.
Anglická verze publikace Zelená kniha výzkumu, vývoje a inovací v ČR. Ohledně distribuce se informujte v Technologickém centru AV ČR, viz www.tc.cz
ISBN: 978-80-86429-97-7
Detail
Počet stran: 107 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 13.11.2008
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:140,00 Kč  
Vyšlo 
160 - Jak jsme na tom. A co dále? (Strategický audit ČR) - Potůček Martin a kol.
Kniha analyzuje uplynulý vývoj, současnou situaci a možné strategické volby České republiky. Činí tak srozumitelnou, atraktivní a názornou formou s užitím schémat, tabulek a grafů. Cílem publikace ...
ISBN: 80-86429-45-8
Detail
Počet stran: 212 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 1. 3. 2005
Počet kusů na skladě: 104
Cena:250,00 Kč  
Vyšlo 
246 - Jaká je naše společnost? Otázky, které si často klademe… - Maříková Hana, Kostelecký Tomáš, Lebeda Tomáš a Škodová Markéta (eds.)
Rozebráno. Cílem této knihy je představit laické veřejnosti přístupným způsobem práci sociologů, demografů, ekonomů, politologů a geografů, kteří působí v Sociologickém ústavu AV ČR, v.v.i. Auto...
ISBN: 978-80-7419-025-4
Detail
Počet stran: 446 Vazba: vázaná Vydání: první Datum vydání: 21.7.2010
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:248,00 Kč  
Vyšlo 
274 - Kdo je kdo v české sociologii a příbuzných oborech - Nešpor Zdeněk R. a Kopecká Anna (eds.)
Kdo je kdo v české sociologii a příbuzných oborech je vůbec první oborovou encyklopedií žijících osobností české sociologie, demografie, sociální antropologie, sociální ekologie, sociální filosofie...
ISBN: 978-80-7419-051-3
Detail
Počet stran: 362 Vazba: vázaná Vydání: první Datum vydání: 12/2011
Počet kusů na skladě: 45
Cena:420,00 Kč  
Vyšlo 
215 - Kniha zahraničních dobrých praxí při realizaci politik výzkumu, vývoje - Klusáček Karel, Kučera Z., Pazour M. a kol.
Tuto knihu SLON nedistribuuje - informace podá M. Pazour z Technologického centra AV ČR: pazour@tc.cz Hlavním cílem knihy je představit různé přístupy uplatňované při realizaci politik souvisejí...
ISBN: 978-80-7419-000-1
Detail
Počet stran: 136 Vazba: brož. Vydání: 1. Datum vydání: 5.12.2008
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:140,00 Kč  
| 1 | 2 | 3 |