SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ - SLON
  
 Přihlášení:
 Jméno:
 Heslo:
 


    SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ (SLON), Jilská 1, 110 00 Praha 1, Tel./Fax: 222220025, email: redakce@slon-knihy.cz
   
Nabídka tištěných i elektronických knih
Mimo ediční řady
 | Základy sociologie | Mimo ediční řady | KLAS | MOST | POST | Studie | Sociologické pojmosloví | Pracovní texty | Studijní texty | Anglická řada | Sociologické aktuality | Ze sociologických archivů | Cizí knihy v distribuci | Politické systémy | Gender sondy | ediční řada CARGO |  
 Hledej: v  
Novinka 
435 - Má sociologická dobrodružství. Lidé, místa, vědecká setkání - Jeřábek Hynek
V této knížce bych se chtěl podělit o dojmy a zážitky, které jsem nasbíral za třicet let svých sociologických cest a výzkumů. V patnácti příbězích se setkáte s mnoha zajímavými lidmi, kouzelnými mí...
ISBN: 978-80-7419-287-6
Detail
Počet stran: 216 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 12/2019
Počet kusů na skladě: 10
Cena:230,00 Kč  
Vyšlo 
343 - Marx, marxismus a sociologie. Texty z pozůstalosti I - Petrusek Miloslav
V nakladatelství rozebráno - k dostání u distributorů (např. Pemic). Texty Miloslava Petruska zařazené do této knížky vznikaly během dlouhého časového období – zhruba od poloviny 90. let do roku...
ISBN: 978-80-7419-173-2
Detail
Počet stran: 116 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2014/8
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:230,00 Kč  
Vyšlo 
203 - Naše nynější modernita (Diskuse o dějinné perspektivě modernity v poje - Tomeš Josef (ed.)
Tématem knihy jsou možnosti uchopení soudobé fáze modernity a jejích vývojových tendencí prostřednictvím makrosociologického výkladu dějin, který spojuje a kombinuje sociologii, ekonomii, historii,...
ISBN: 978-80-86429-82-3
Detail
Počet stran: 65 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 14.5.2008
Počet kusů na skladě: 51
Cena:149,00 Kč  
Vyšlo 
Nehmotné statky a průmyslová práva. Jejich ochrana, oceňování a komerč - Suchý Václav, Váňová Jana a další
NEPRODEJNÉ! Kniha byla vydána pro Technologické centrum AV ČR. Cílem knihy je poskytnout dostatek kvalitních a srozumitelných informací o problematice ochrany duševního vlastnictví a s touto pr...
ISBN: 978-80-7419-037-7
Detail
Počet stran: 190 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 30.11.2010
Počet kusů na skladě: 2
Cena:neuvedena  
Vyšlo 
393 - Oheň a hvězdy. Filosofická zamýšlení nad morálním smyslem přírody - Kohák Erazim
Jak se rýmuje život, svět a mé místo v nich?“ „Jak vstupuje do světa Dobro a jak může být i Zlo?“ To jsou jedny z otázek, které si profesor Erazim Kohák klade ve své meditativní knize Oheň a hvězd...
ISBN: 978-80-7419-236-4
Detail
Počet stran: 316 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 14. 12. 2016
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:330,00 Kč  
Vyšlo 
234 - Population development in the Czech Republic 2007 - Bartoňová Dagmar, Burcin Boris et al.
V angličtině. Publikace obsahuje v přehledné formě rozbor vývoje obyvatelstva České republiky na přelomu 20. a 21. století včetně údajů za rok 2007; autorský kolektiv tvoří pracovníci katedry demo...
ISBN: 978-80-7419-021-6
Detail
Počet stran: 142 Vazba: brož. Vydání: 1. Datum vydání: 1/2010
Počet kusů na skladě: 63
Cena:220,00 Kč  
Vyšlo 
412 - Stará paní ještě píše. Deník socioložky na odpočinku - Vodáková Alena
Je a není to „deník“. Je proto, že jsou to denní zápisy inspirované aktuálními událostmi, ne proto, že jde často o úvahy na témata, která jsou mimočasová. Autorka reaguje na dění ve svém nejbližším...
ISBN: 978-80-7419-269-2
Detail
Počet stran: 274 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 23. 5. 2018
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:250,00 Kč  
Vyšlo 
419 - Sto let. Hodnota svobody, nebo cena za nezávislost? - Horský Jan a Hroch Miroslav (eds.)
Sté výročí vzniku Československa podnítilo několik historiků všech generací k sepsání netradičních kritických úvah. Jejich cílem není ani herostratovsky umenšovat národní sebevědomí „bouráním mýtů“...
ISBN: 978-80-7419-273-9
Detail
Počet stran: 452 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 24. 10. 2018
Počet kusů na skladě: 50
Cena:299,00 Kč  
Vyšlo 
264 - Tvrdošíjnost myšlenky. Od feministické kriminologie k teorii genderu - Oates-Indruchová Libora (ed.)
Tvrdošíjnost myšlenky: od feministické kriminologie k teorii genderu přináší českému publiku průřez celoživotní prací přední českoněmecké kriminoložky a teoretičky genderu profesorky Gerlindy Šmaus...
ISBN: 978-80-7419-043-8
Detail
Počet stran: 243 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 6/2011
Počet kusů na skladě: 15
Cena:339,00 Kč  
Vyšlo 
273 - Velvyslanci i bez diplomatického pasu - Štucbartová Linda
Jak vnímají významné osobnosti dnešní svět a postavení České republiky v něm? Jak souvisí diplomacie s ekonomikou, politikou, právem či uměním? Co vše je třeba udělat pro mezinárodní kariéru? Zá...
ISBN: 978-80-7419-062-9
Detail
Počet stran: 316 Vazba: brožovaná s chlopněmi Vydání: první Datum vydání: 13.12.2011
Počet kusů na skladě: 353
Cena:279,00 Kč  
| 1 | 2 | 3 |