SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ - SLON
  
 Přihlášení:
 Jméno:
 Heslo:
 


    SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ (SLON), Jilská 1, 110 00 Praha 1, Tel./Fax: 222220025, email: redakce@slon-knihy.cz
   
Nabídka tištěných i elektronických knih
Mimo ediční řady
 | Základy sociologie | Mimo ediční řady | KLAS | MOST | POST | Studie | Sociologické pojmosloví | Pracovní texty | Studijní texty | Anglická řada | Sociologické aktuality | Ze sociologických archivů | Cizí knihy v distribuci | Politické systémy | Gender sondy | ediční řada CARGO |  
 Hledej: v  
Novinka 
435 - Má sociologická dobrodružství. Lidé, místa, vědecká setkání - Jeřábek Hynek
V této knížce bych se chtěl podělit o dojmy a zážitky, které jsem nasbíral za třicet let svých sociologických cest a výzkumů. V patnácti příbězích se setkáte s mnoha zajímavými lidmi, kouzelnými mí...
ISBN: 978-80-7419-287-6
Detail
Počet stran: 216 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 12/2019
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:230,00 Kč  
Vyšlo 
343 - Marx, marxismus a sociologie. Texty z pozůstalosti I - Petrusek Miloslav
V nakladatelství rozebráno - k dostání u distributorů (např. Pemic). Texty Miloslava Petruska zařazené do této knížky vznikaly během dlouhého časového období – zhruba od poloviny 90. let do roku...
ISBN: 978-80-7419-173-2
Detail
Počet stran: 116 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2014/8
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:230,00 Kč  
Vyšlo 
203 - Naše nynější modernita (Diskuse o dějinné perspektivě modernity v poje - Tomeš Josef (ed.)
Tématem knihy jsou možnosti uchopení soudobé fáze modernity a jejích vývojových tendencí prostřednictvím makrosociologického výkladu dějin, který spojuje a kombinuje sociologii, ekonomii, historii,...
ISBN: 978-80-86429-82-3
Detail
Počet stran: 65 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 14.5.2008
Počet kusů na skladě: 51
Cena:149,00 Kč  
Vyšlo 
Nehmotné statky a průmyslová práva. Jejich ochrana, oceňování a komerč - Suchý Václav, Váňová Jana a další
NEPRODEJNÉ! Kniha byla vydána pro Technologické centrum AV ČR. Cílem knihy je poskytnout dostatek kvalitních a srozumitelných informací o problematice ochrany duševního vlastnictví a s touto pr...
ISBN: 978-80-7419-037-7
Detail
Počet stran: 190 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 30.11.2010
Počet kusů na skladě: 2
Cena:neuvedena  
Vyšlo 
393 - Oheň a hvězdy. Filosofická zamýšlení nad morálním smyslem přírody - Kohák Erazim
Jak se rýmuje život, svět a mé místo v nich?“ „Jak vstupuje do světa Dobro a jak může být i Zlo?“ To jsou jedny z otázek, které si profesor Erazim Kohák klade ve své meditativní knize Oheň a hvězd...
ISBN: 978-80-7419-236-4
Detail
Počet stran: 316 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 14. 12. 2016
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:330,00 Kč  
Vyšlo 
234 - Population development in the Czech Republic 2007 - Bartoňová Dagmar, Burcin Boris et al.
V angličtině. Publikace obsahuje v přehledné formě rozbor vývoje obyvatelstva České republiky na přelomu 20. a 21. století včetně údajů za rok 2007; autorský kolektiv tvoří pracovníci katedry demo...
ISBN: 978-80-7419-021-6
Detail
Počet stran: 142 Vazba: brož. Vydání: 1. Datum vydání: 1/2010
Počet kusů na skladě: 63
Cena:220,00 Kč  
Novinka 
437 - Pravda, univerzita a akademické svobody - Gallus Petr
Co je pravda? Má pravdu věda? Je místem pravdy univerzita se svými akademickými svobodami? Otázka po pravdě je prý tou nejfilosofičtější otázkou vůbec. Zatímco ale pro filosofy zůstává stále otázk...
ISBN: 978-80-7419-288-3
Detail
Počet stran: 113 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 3/2020
Počet kusů na skladě: 10
Cena:200,00 Kč  
Vyšlo 
412 - Stará paní ještě píše. Deník socioložky na odpočinku - Vodáková Alena
Je a není to „deník“. Je proto, že jsou to denní zápisy inspirované aktuálními událostmi, ne proto, že jde často o úvahy na témata, která jsou mimočasová. Autorka reaguje na dění ve svém nejbližším...
ISBN: 978-80-7419-269-2
Detail
Počet stran: 274 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 23. 5. 2018
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:250,00 Kč  
Vyšlo 
419 - Sto let. Hodnota svobody, nebo cena za nezávislost? - Horský Jan a Hroch Miroslav (eds.)
Sté výročí vzniku Československa podnítilo několik historiků všech generací k sepsání netradičních kritických úvah. Jejich cílem není ani herostratovsky umenšovat národní sebevědomí „bouráním mýtů“...
ISBN: 978-80-7419-273-9
Detail
Počet stran: 452 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 24. 10. 2018
Počet kusů na skladě: 7
Cena:299,00 Kč  
Vyšlo 
264 - Tvrdošíjnost myšlenky. Od feministické kriminologie k teorii genderu - Oates-Indruchová Libora (ed.)
Tvrdošíjnost myšlenky: od feministické kriminologie k teorii genderu přináší českému publiku průřez celoživotní prací přední českoněmecké kriminoložky a teoretičky genderu profesorky Gerlindy Šmaus...
ISBN: 978-80-7419-043-8
Detail
Počet stran: 243 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 6/2011
Počet kusů na skladě: 15
Cena:339,00 Kč  
| 1 | 2 | 3 |