SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ - SLON
  
 Přihlášení:
 Jméno:
 Heslo:
 


    SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ (SLON), Jilská 1, 110 00 Praha 1, Tel./Fax: 222220025, email: redakce@slon-knihy.cz
   
Nabídka tištěných i elektronických knih
Studie
 | Základy sociologie | Mimo ediční řady | KLAS | MOST | POST | Studie | Sociologické pojmosloví | Pracovní texty | Studijní texty | Anglická řada | Sociologické aktuality | Ze sociologických archivů | Cizí knihy v distribuci | Politické systémy | Gender sondy | ediční řada CARGO |  
 Hledej: v  
Sociologické monografie nebo sborníky k aktuálním tématům, originální práce našich i zahraničních autorů.
Vyšlo 
226 - Cikáni - Cohn Werner
Kniha Cikáni Wernera Cohna vyšla poprvé v roce 1973 a od té doby se stala světovou ciganologickou klasikou, kterou nalezneme v bibliografii v zásadě všech seriózních prací zabývajících se danou tem...
ISBN: 978-80-7419-008-7
Detail
Počet stran: 62 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2. 9. 2009
Počet kusů na skladě: 70
Cena:140,00 Kč  
Vyšlo 
342 - Co s prostitucí? Veřejné politiky a práva osob v prostituci - Havelková Barbara a Bellak-Hančilová Blanka (eds.)
Kniha představuje českému publiku zahraniční, zejména feministické, teoretické debaty o veřejných politikách prostituce a současné trendy v právních úpravách této problematiky. Předkládá rovněž kri...
ISBN: 978-80-7419-149-7
Detail
Počet stran: 305 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 7/2014
Počet kusů na skladě: 298
Cena:440,00 Kč  
Tuto knihu lze koupit v elektronické podobě
Levná knihovnaZakoupit knihu ZDE

Vyšlo 
336 - Čtenář a stroj. Vybrané metody sociálněvědní analýzy textů - Hájek Martin
Kniha se zabývá metodologií textových analýz v kontextu sociální věd. Tematicky pokrývá tři typy textových analýz, které se v sociálních vědách nejčastěji používají: obsahovou, diskurzní a narativn...
ISBN: 978-80-7419-161-9
Detail
Počet stran: 227 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 20. 5. 2014
Počet kusů na skladě: 72
Cena:379,00 Kč  
Tuto knihu lze koupit v elektronické podobě
Levná knihovnaZakoupit knihu ZDE

Vyšlo 
341 - Demokratizace a lidská práva. Středoevropské pohledy - Holzer Jan, Molek Pavel a kol.
Demokracie a lidská práva se zdají být v západním společenskovědním diskursu i politické praxi těsně propojenými pojmy. Je ovšem jejich blízkost skutečně tak očividná? Základním cílem monografie je...
ISBN: 978-80-7419-159-6
Detail
Počet stran: 267 Vazba: vázaná Vydání: první Datum vydání: 2013
Počet kusů na skladě: 104
Cena:325,00 Kč  
Vyšlo 
385 - Děvušky a cigarety. O hranicích, migraci a moci - Grygar Jakub
Kniha je studií drobného přeshraničního obchodu v polsko-běloruském pohraničí ovlivněného rozšiřováním Schengenského prostoru k východní vnější hranici Evropské unie. Na základě svého dlouhodobého ...
ISBN: 978-80-7419-234-0
Detail
Počet stran: 256 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 3. 5. 2016
Počet kusů na skladě: 59
Cena:340,00 Kč  
Tuto knihu lze koupit v elektronické podobě
Levná knihovnaZakoupit knihu ZDE

Vyšlo 
360 - Diagnóza neplodnost. Sociologický pohled na zkušenost nedobrovolné bez - Slepičková Lenka
Kniha zkoumá neplodnost jako medicínsky konstruovanou podmínku a zároveň jako specifický sociální status. Cílem autorčina výzkumu bylo zjistit, jakou roli hraje neplodnost v rámci životní biografie...
ISBN: 978-80-7419-140-4
Detail
Počet stran: 166 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2014
Počet kusů na skladě: 134
Cena:399,00 Kč  
Vyšlo 
338 - Dočasná stabilita? Volební podpora politických stran v České republice - Linek Lukáš a Lyons Pat
Autoři se v knize zaměřili na dva provázané cíle. Prvním bylo vysvětlení toho, proč jsou čtyři politické strany (ČSSD, KDU-ČSL, KSČM a ODS) opakovaně a dlouhodobě volebně úspěšné, což jim garantuje...
ISBN: 978-80-7419-160-2
Detail
Počet stran: 222 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2013
Počet kusů na skladě: 262
Cena:339,00 Kč  
Vyšlo 
140 - Dynamika české společnosti a osudy lidí na přelomu tisíciletí - Tuček Milan a kol.
Kniha je pokračováním série výstupů z českých a československých sociologických výzkumů sociální struktury a mobility, které se přednostně zabývaly problematikou sociálních nerovností a pohyby lidí...
ISBN: 80-86429-22-9
Detail
Počet stran: 429 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 10/2003
Počet kusů na skladě: 11
Cena:365,00 Kč  
Vyšlo 
238 - Fenomén bezdětnosti - Hašková Hana
Cílem knihy je prozkoumání a vysvětlení fenoménu bezdětnosti v české společnosti. Autorka se dotýká široce diskutovaného tématu nízké plodnosti české společnosti a prodlužování období bezdětnosti m...
ISBN: 978-80-7419-020-9
Detail
Počet stran: 265 Vazba: brož. Vydání: 1. Datum vydání: 3/2010
Počet kusů na skladě: 80
Cena:279,00 Kč  
Vyšlo 
331 - Gender před tabulí. Etnografický výzkum genderové reprodukce v každode - Jarkovská Lucie
Studie je výsledkem etnografického výzkumu ve školní třídě, který se zaměřoval na (re)produkci genderu v každodennosti školního kolektivu. Vychází z etnometodologické perspektivy a je inspirována p...
ISBN: 978-80-7419-119-0
Detail
Počet stran: 196 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 12/2013
Počet kusů na skladě: 203
Cena:329,00 Kč  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |