SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ - SLON
  
 Přihlášení:
 Jméno:
 Heslo:
 


    SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ (SLON), Jilská 1, 110 00 Praha 1, Tel./Fax: 222220025, email: redakce@slon-knihy.cz
   
Nabídka tištěných i elektronických knih
Studie
 | Základy sociologie | Mimo ediční řady | KLAS | MOST | POST | Studie | Sociologické pojmosloví | Pracovní texty | Studijní texty | Anglická řada | Sociologické aktuality | Ze sociologických archivů | Cizí knihy v distribuci | Politické systémy | Gender sondy | ediční řada CARGO |  
 Hledej: v  
Sociologické monografie nebo sborníky k aktuálním tématům, originální práce našich i zahraničních autorů.
Vyšlo 
32 - Česká společnost v transformaci - Machonin Pavel, Tuček Milan (eds.)
Sociologická studie opírající se o výzkumy sociální stratifikace a mobility, jakož i o výzkumy postojů a chování obyvatelstva, postihuje historickou dynamiku a živé problémy soudobé české společnos...
ISBN: 80-85850-17-6
Detail
Počet stran: 364 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 1996
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:196,00 Kč  
Vyšlo 
Československá demokracie - Broklová Eva
Koncepce státu - ústava - systém politických stran - krize demokracie: v rámci těchto čtyř okruhů autorka kriticky analyzuje politický systém první Československé republiky. Zvláštní pozornost věnu...
ISBN: 80-901059-6-3
Detail
Počet stran: 168 Vazba: brož. Vydání: první vyd. rozebráno Datum vydání: 1992
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:neuvedena  
Vyšlo 
320 - Cesty k datům. Zdroje a management sociálněvědních dat v České republi - Krejčí Jindřich Krejčí a Leontiyeva Yana (eds.)
Prostředí pro vědeckou práci v socialních vědach prochází překotným vývojem. Jedním z důvodů je také rostoucí objem dat, která jsou k dispozici pro socialní analýzy. Využívání nových možností i zpř...
ISBN: 978-80-7419-111-4
Detail
Počet stran: 470 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2012
Počet kusů na skladě: 236
Cena:540,00 Kč  
Vyšlo 
226 - Cikáni - Cohn Werner
Kniha Cikáni Wernera Cohna vyšla poprvé v roce 1973 a od té doby se stala světovou ciganologickou klasikou, kterou nalezneme v bibliografii v zásadě všech seriózních prací zabývajících se danou tem...
ISBN: 978-80-7419-008-7
Detail
Počet stran: 62 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2. 9. 2009
Počet kusů na skladě: 430
Cena:140,00 Kč  
Vyšlo 
342 - Co s prostitucí? Veřejné politiky a práva osob v prostituci - Havelková Barbara a Bellak-Hančilová Blanka (eds.)
Kniha představuje českému publiku zahraniční, zejména feministické, teoretické debaty o veřejných politikách prostituce a současné trendy v právních úpravách této problematiky. Předkládá rovněž kri...
ISBN: 978-80-7419-149-7
Detail
Počet stran: 305 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 7/2014
Počet kusů na skladě: 298
Cena:440,00 Kč  
Tuto knihu lze koupit v elektronické podobě
Levná knihovnaZakoupit knihu ZDE

Vyšlo 
336 - Čtenář a stroj. Vybrané metody sociálněvědní analýzy textů - Hájek Martin
Kniha se zabývá metodologií textových analýz v kontextu sociální věd. Tematicky pokrývá tři typy textových analýz, které se v sociálních vědách nejčastěji používají: obsahovou, diskurzní a narativn...
ISBN: 978-80-7419-161-9
Detail
Počet stran: 227 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 20. 5. 2014
Počet kusů na skladě: 235
Cena:379,00 Kč  
Tuto knihu lze koupit v elektronické podobě
Levná knihovnaZakoupit knihu ZDE

Vyšlo 
301 - Dějiny a řády života. Pět rozhodujících zlomů světových dějin - Schramm Gottfried
Čtyřikrát se ve světových dějinách stalo, že se bez patrných příprav náhle zrodil nový životní řád vyrůstající z přesně vymezeného světonázoru. Základy, na nichž se mohl zbudovat pevný systém, vzni...
ISBN: 978-80-7419-098-8
Detail
Počet stran: 220 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2012/9
Počet kusů na skladě: 435
Cena:355,00 Kč  
Vyšlo 
341 - Demokratizace a lidská práva. Středoevropské pohledy - Holzer Jan, Molek Pavel a kol.
Demokracie a lidská práva se zdají být v západním společenskovědním diskursu i politické praxi těsně propojenými pojmy. Je ovšem jejich blízkost skutečně tak očividná? Základním cílem monografie je...
ISBN: 978-80-7419-159-6
Detail
Počet stran: 267 Vazba: vázaná Vydání: první Datum vydání: 2013
Počet kusů na skladě: 289
Cena:325,00 Kč  
Vyšlo 
385 - Děvušky a cigarety. O hranicích, migraci a moci - Grygar Jakub
Kniha je studií drobného přeshraničního obchodu v polsko-běloruském pohraničí ovlivněného rozšiřováním Schengenského prostoru k východní vnější hranici Evropské unie. Na základě svého dlouhodobého ...
ISBN: 978-80-7419-234-0
Detail
Počet stran: 256 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 3. 5. 2016
Počet kusů na skladě: 3
Cena:340,00 Kč  
Tuto knihu lze koupit v elektronické podobě
Levná knihovnaZakoupit knihu ZDE

Vyšlo 
360 - Diagnóza neplodnost. Sociologický pohled na zkušenost nedobrovolné bez - Slepičková Lenka
Kniha zkoumá neplodnost jako medicínsky konstruovanou podmínku a zároveň jako specifický sociální status. Cílem autorčina výzkumu bylo zjistit, jakou roli hraje neplodnost v rámci životní biografie...
ISBN: 978-80-7419-140-4
Detail
Počet stran: 166 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2014
Počet kusů na skladě: 187
Cena:399,00 Kč  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |