SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ - SLON
  
 Přihlášení:
 Jméno:
 Heslo:
 


    SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ (SLON), Jilská 1, 110 00 Praha 1, Tel./Fax: 222220025, email: redakce@slon-knihy.cz
   
Nabídka tištěných i elektronických knih
Studie
 | Základy sociologie | Mimo ediční řady | KLAS | MOST | POST | Studie | Sociologické pojmosloví | Pracovní texty | Studijní texty | Anglická řada | Sociologické aktuality | Ze sociologických archivů | Cizí knihy v distribuci | Politické systémy | Gender sondy | ediční řada CARGO |  
 Hledej: v  
Sociologické monografie nebo sborníky k aktuálním tématům, originální práce našich i zahraničních autorů.
Vyšlo 
297 - Stereotypní obrazy a etnické mýty. Kulturní identita Arménie - Košťálová Petra
Cílem této monografie je pokusit se zachytit – nejprve na teoretickém základě, pak na konkrétním případě – proměnlivý a prchavý fenomén etnicity, tj. vědomí příslušnosti k určité etnické/národní ka...
ISBN: 978-80-7419-093-3
Detail
Počet stran: 316 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 30.10.2012
Počet kusů na skladě: 326
Cena:397,00 Kč  
Tuto knihu lze koupit v elektronické podobě
Levná knihovnaZakoupit knihu ZDE

Vyšlo 
96 - Stranické systémy v re/konstrukci - Kunc Jiří
Tématu z oboru srovnávací politologie a mezinárodních teritoriálních studií, jímž se tato kniha zabývá, nebyla u nás dosud věnována pozornost, i když patří ke klíčovým pro pochopení našich současný...
ISBN: 80-85850-79-6
Detail
Počet stran: 262 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2000
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:259,00 Kč  
Vyšlo 
210 - Strategické volby pro českou společnost. Teoretická východiska - Potůček Martin, Musil Jiří a Mašková Miroslava (eds.)
Publikace nabízí teoretická východiska umožňující fundovanější vymezení prostoru strategických výzev a odezev, před nímž se ocitá Česká republika. Vymezuje pevnější základy jak pro rekognoskaci vli...
ISBN: 978-80-86429-86-1
Detail
Počet stran: 376 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 13.11.2008
Počet kusů na skladě: 629
Cena:299,00 Kč  
Vyšlo 
404 - Středoevropská univerzita v Praze a česká sociologie. Studie transnaci - Pospíšilová Tereza
Kniha se věnuje případu koleje Středoevropské univerzity, která existovala v Praze v první polovině 90. let 20. století a u jejíhož zrodu stál americký mecenáš maďarského původu George Soros. Na zá...
ISBN: 978-80-7419-253-1
Detail
Počet stran: 270 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 9/2017
Počet kusů na skladě: 78
Cena:375,00 Kč  
Vyšlo 
335 - Struktury významu. Kultura a jednání v současné sociální teorii - Skovajsa Marek
Kniha se zabývá otázkou relativní váhy kultury v poměru k materiálním podmínkám sociálního života při působení na lidské jednání. Kultura je zde chápána v širokém smyslu, který získala v sociologii...
ISBN: 978-80-7419-163-3
Detail
Počet stran: 222 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2013
Počet kusů na skladě: 5
Cena:290,00 Kč  
Tuto knihu lze koupit v elektronické podobě
Levná knihovnaZakoupit knihu ZDE

Vyšlo 
402 - Studijní neúspěšnost na vysokých školách. Teoretická východiska, empir - Vlk Aleš a kol.
Publikace je příspěvkem do diskuze o tématu studijní (ne)úspěšnosti. Jedná se o první česky psané dílo, které systematickým způsobem shrnuje dosavadní poznatky v dané oblasti. Jejím cílem je propoj...
ISBN: 978-80-7419-248-7
Detail
Počet stran: 154 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 9/2017
Počet kusů na skladě: 1
Cena:299,00 Kč  
Vyšlo 
267 - Tělesnost jako významný faktor procesu adopce - Šanderová Petra
ZLEVNĚNO O 50 % Kniha přináší antropologický pohled na problematiku adopce (osvojení). Dominantním prizmatem, skrze nějž je zde téma adopce nahlíženo, je hledisko tělesnosti. Lidské tělo je napl...
ISBN: 978-80-7419-046-9
Detail
Počet stran: 162 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 8.11.2011
Počet kusů na skladě: 265
Cena:172,00 Kč  
Vyšlo 
185 - Teorie modernizace - Keller Jan
Kniha se zabývá modernizací, tedy jedním z ústředních hesel současné politiky a mediálního diskursu. Autor ukazuje, že jsme dnes svědky druhé velké vlny modernizačního úsilí, které je ovšem ve všec...
ISBN: 978-80-86429-66-3
Detail
Počet stran: 194 Vazba: brož. Vydání: 1. Datum vydání: 24.1.2007
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:200,00 Kč  
Vyšlo 
258 - Tři sociální světy - druhé vydání - Keller Jan
Dotisk - září 2012! Také jako e-kniha, viz www.kosmas.cz Druhé vydání úspěšného titulu. Pro čtenáře, kteří si zakoupili první vydání, je ke stažení Předmluva ke 2. vydání - viz rubrika Zvláštní...
ISBN: 978-80-7419-044-5
Detail
Počet stran: 206 Vazba: brož. Vydání: druhé - dotisk 9/2012 Datum vydání: dotisk 5.9.2012
Počet kusů na skladě: 737
Cena:225,00 Kč  
Tuto knihu lze koupit v elektronické podobě
KosmasZakoupit knihu ZDE

Vyšlo 
244 - Tři sociální světy. Sociální struktura postindustriální společnosti - Keller Jan
Objednávejte druhé vydání! Pro čtenáře, kteří si zakoupili první vydání, je ke stažení Předmluva ke 2. vydání - viz rubrika Zvláštní nabídky v hlavním menu. Práce se zabývá proměnami sociální st...
ISBN: 978-80-7419-031-5
Detail
Počet stran: 212 Vazba: brož. Vydání: první + dotisky Datum vydání: 1.6.2010
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:220,00 Kč  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |