SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ - SLON
  
 Přihlášení:
 Jméno:
 Heslo:
 


    SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ (SLON), Jilská 1, 110 00 Praha 1, Tel./Fax: 222220025, email: redakce@slon-knihy.cz
   
Nabídka tištěných i elektronických knih
Studie
 | Základy sociologie | Mimo ediční řady | KLAS | MOST | POST | Studie | Sociologické pojmosloví | Pracovní texty | Studijní texty | Anglická řada | Sociologické aktuality | Ze sociologických archivů | Cizí knihy v distribuci | Politické systémy | Gender sondy | ediční řada CARGO |  
 Hledej: v  
Sociologické monografie nebo sborníky k aktuálním tématům, originální práce našich i zahraničních autorů.
Vyšlo 
284 - Spolupráce, partnerství a participace v místní veřejné správě: význam, - Čermák Daniel, Vobecká Jana a kol.
Kniha je vyústěním dlouhodobé práce týmu Lokálních a regionálních studií v Sociologickém ústavu AV ČR. Členové týmu zkoumali na lokální a regionální úrovni procesy spolupráce, partnerství a partici...
ISBN: 978-80-7419-067-4
Detail
Počet stran: 182 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 25.4.2012
Počet kusů na skladě: 375
Cena:270,00 Kč  
Vyšlo 
8 - Spor o ekonomický růst - Mishan Ezra J.
Jedna z nejslavnějších knih, která začala velkou diskusi o mezích ekonomického růstu. Věcně i provokativně, čtivě a argumentovaně odpovídá na nejpalčivější otázky naší doby: Přežije lidstvo svou št...
ISBN: 80-901424-3-5
Detail
Počet stran: 197 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 1994
Počet kusů na skladě: 84
Cena:40,00 Kč  
Vyšlo 
217 - Spříznění volbou? Homogamie a heterogamie manželských párů v ČR - Katrňák, Tomáš
Můžeme předpovědět, jak bude vypadat náš životní partner nebo partnerka? Jsou partnerské (a následné manželské) vztahy navazovány podle nějakého pravidla? Až do první poloviny 20. století se v soci...
ISBN: 978-80-86429-98-4
Detail
Počet stran: 240 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 11. 3. 2009
Počet kusů na skladě: 143
Cena:295,00 Kč  
Vyšlo 
340 - Stáří ve městě, město v životě seniorů - Vidovićová Lucie, Galčanová Lucie aj.
Kniha se zaměřuje na souvislosti fenoménů demografického, resp. individuálního stárnutí a urbanizace, přesněji řečeno na každodennost stárnoucích obyvatel měst v kontextu sociálně-prostorových proc...
ISBN: 978-80-7419-141-1
Detail
Počet stran: 372 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2013
Počet kusů na skladě: 313
Cena:340,00 Kč  
Vyšlo 
297 - Stereotypní obrazy a etnické mýty. Kulturní identita Arménie - Košťálová Petra
Cílem této monografie je pokusit se zachytit – nejprve na teoretickém základě, pak na konkrétním případě – proměnlivý a prchavý fenomén etnicity, tj. vědomí příslušnosti k určité etnické/národní ka...
ISBN: 978-80-7419-093-3
Detail
Počet stran: 316 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 30.10.2012
Počet kusů na skladě: 326
Cena:397,00 Kč  
Tuto knihu lze koupit v elektronické podobě
Levná knihovnaZakoupit knihu ZDE

Vyšlo 
96 - Stranické systémy v re/konstrukci - Kunc Jiří
Tématu z oboru srovnávací politologie a mezinárodních teritoriálních studií, jímž se tato kniha zabývá, nebyla u nás dosud věnována pozornost, i když patří ke klíčovým pro pochopení našich současný...
ISBN: 80-85850-79-6
Detail
Počet stran: 262 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2000
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:259,00 Kč  
Vyšlo 
210 - Strategické volby pro českou společnost. Teoretická východiska - Potůček Martin, Musil Jiří a Mašková Miroslava (eds.)
Publikace nabízí teoretická východiska umožňující fundovanější vymezení prostoru strategických výzev a odezev, před nímž se ocitá Česká republika. Vymezuje pevnější základy jak pro rekognoskaci vli...
ISBN: 978-80-86429-86-1
Detail
Počet stran: 376 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 13.11.2008
Počet kusů na skladě: 629
Cena:299,00 Kč  
Vyšlo 
404 - Středoevropská univerzita v Praze a česká sociologie. Studie transnaci - Pospíšilová Tereza
Kniha se věnuje případu koleje Středoevropské univerzity, která existovala v Praze v první polovině 90. let 20. století a u jejíhož zrodu stál americký mecenáš maďarského původu George Soros. Na zá...
ISBN: 978-80-7419-253-1
Detail
Počet stran: 270 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 9/2017
Počet kusů na skladě: 78
Cena:375,00 Kč  
Vyšlo 
335 - Struktury významu. Kultura a jednání v současné sociální teorii - Skovajsa Marek
Kniha se zabývá otázkou relativní váhy kultury v poměru k materiálním podmínkám sociálního života při působení na lidské jednání. Kultura je zde chápána v širokém smyslu, který získala v sociologii...
ISBN: 978-80-7419-163-3
Detail
Počet stran: 222 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2013
Počet kusů na skladě: 5
Cena:290,00 Kč  
Tuto knihu lze koupit v elektronické podobě
Levná knihovnaZakoupit knihu ZDE

Vyšlo 
402 - Studijní neúspěšnost na vysokých školách. Teoretická východiska, empir - Vlk Aleš a kol.
Publikace je příspěvkem do diskuze o tématu studijní (ne)úspěšnosti. Jedná se o první česky psané dílo, které systematickým způsobem shrnuje dosavadní poznatky v dané oblasti. Jejím cílem je propoj...
ISBN: 978-80-7419-248-7
Detail
Počet stran: 154 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 9/2017
Počet kusů na skladě: 1
Cena:299,00 Kč  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |