SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ - SLON
  
 Přihlášení:
 Jméno:
 Heslo:
 


    SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ (SLON), Jilská 1, 110 00 Praha 1, Tel./Fax: 222220025, email: redakce@slon-knihy.cz
   
Nabídka tištěných i elektronických knih
Studie
 | Základy sociologie | Mimo ediční řady | KLAS | MOST | POST | Studie | Sociologické pojmosloví | Pracovní texty | Studijní texty | Anglická řada | Sociologické aktuality | Ze sociologických archivů | Cizí knihy v distribuci | Politické systémy | Gender sondy | ediční řada CARGO |  
 Hledej: v  
Sociologické monografie nebo sborníky k aktuálním tématům, originální práce našich i zahraničních autorů.
Vyšlo 
30 - Tváří v tvář obrazovce - Blažek Bohuslav
Jak se lze bránit tlaku médií? Jsou opravdu všichni vědci přesvědčeni o tom, že televizní násilí je zkáza mládeže? Jsou média skutečně tak nebezpečná, hlavně pro děti a mládež? Za jakých podmínek r...
ISBN: 80-85850-11-7
Detail
Počet stran: 199 Vazba: brož. Vydání: první
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:neuvedena  
Vyšlo 
114 - Umlčené tělo - Murphy Robert F.
Rozebráno! Kniha amerického antropologa (poprvé vyšla v roce 1987) je analýzou autorova života před a po postižení nádorem v páteři. Sám o této knize říká: "Tato kniha se zrodila z pocitu, že mé...
ISBN: 80-85850-98-2
Detail
Počet stran: 190 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2001
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:220,00 Kč  
Vyšlo 
144 - Velká dramata - obyčejné životy (Postkomunistické zkušenosti českého v - Haukanes Haldis
Jak žili lidé na českém venkově během prvních pěti let po pádu komunismu? Jak se jejich životy změnily? Jak sami interpretují transformační procesy, jichž byli svědky, a jak jim rozumějí? Jakou ...
ISBN: 80-86429-26-1
Detail
Počet stran: 188 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 6/2004
Počet kusů na skladě: 321
Cena:240,00 Kč  
Vyšlo 
70 - Venkov / města / média - Blažek Bohuslav
Kniha shrnuje, systematizuje a domýšlí autorovy přednášky ze sociální ekologie na několika vysokých školách. Sociální ekologie je tu prezentována jako projev nastupujícího vědního paradigmatu, jeho...
ISBN: 80-85850-59-1
Detail
Počet stran: 362 Vazba: brož. Vydání: první vyd. rozebráno Datum vydání: 1998
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:neuvedena  
Vyšlo 
349 - Vietnamci v Česku a ve světě: migrační a adaptační tendence - Freidingerová Tereza
Kniha přináší pohled na mezinárodní migraci z Vietnamu do světa a do Česka od poloviny 20. století po současnost v kontextu politických zvratů na mezinárodní scéně a ekonomických reforem Vietnamu z...
ISBN: 978-80-7419-174-9
Detail
Počet stran: 233 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 11/2014
Počet kusů na skladě: 249
Cena:380,00 Kč  
Vyšlo 
356 - Vlastní cestou? Životní dráhy v pozdně moderní společnosti - Hašková Hana, Vohlídalová Marta, Maříková Hana aj.
Kniha se zaměřuje na současná uspořádání partnerství a rodiny a vysvětluje jejich proměny a různorodost. Zároveň se věnuje analýze toho, jak lidé kombinují pracovní a soukromý život, jak se způsoby...
ISBN: 978-80-7419-178-7
Detail
Počet stran: 398 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 12/2014
Počet kusů na skladě: 187
Cena:290,00 Kč  
Vyšlo 
312 - Voliči a volby 2010 - Linek Lukáš (ed.)
Kniha analyzuje chování voličů ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2010. Ve třech kapitolách autoři analyzují volební účast. První zkoumá, kdo a proč se účastní vol...
ISBN: 978-80-7419-110-7
Detail
Počet stran: 255 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 12/2012
Počet kusů na skladě: 321
Cena:290,00 Kč  
Vyšlo 
347 - Voliči, strany a negativní kampaň. Politická komunikace v České republ - Lebedová Eva
O vlivu politické komunikace na volební chování, popřípadě voličské preference, toho stále víme velmi málo. Kniha Voliči, strany a negativní kampaň. Politická komunikace v ČR se pokouší zaplnit mez...
ISBN: 978-80-7419-158-9
Detail
Počet stran: 280 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2013
Počet kusů na skladě: 128
Cena:320,00 Kč  
Vyšlo 
241 - Vyprávěná židovství. O narativní konstrukci druhogeneračních židovskýc - Hamar Eleonóra
„Narodila jsem se, protože se moji rodiče vrátili ze smrti“ − touto větou, spojující nekompromisně vlastní život s holocaustem, by bylo možno parafrázovat jeden z ústředních motivů druhogener...
ISBN: 978-80-7419-004-9
Detail
Počet stran: 244 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2010
Počet kusů na skladě: 223
Cena:230,00 Kč  
Vyšlo 
295 - Vzdělanostní nerovnosti v české společnosti. Vývoj od počátku 20. stol - Simonová Natalie
Kniha zachycuje vývoj vzdělanostních nerovností a vzdělanostní mobility v průběhu 20. a na počátku 21. století v české společnosti. Autorka se pokouší vysvětlit, proč se zde navzdory proměňujícímu ...
ISBN: 978-80-7419-070-4
Detail
Počet stran: 180 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2011
Počet kusů na skladě: 264
Cena:265,00 Kč  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |