SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ - SLON
  
 Přihlášení:
 Jméno:
 Heslo:
 


    SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ (SLON), Jilská 1, 110 00 Praha 1, Tel./Fax: 222220025, email: redakce@slon-knihy.cz
   
Nabídka tištěných i elektronických knih
Studie
 | Základy sociologie | Mimo ediční řady | KLAS | MOST | POST | Studie | Sociologické pojmosloví | Pracovní texty | Studijní texty | Anglická řada | Sociologické aktuality | Ze sociologických archivů | Cizí knihy v distribuci | Politické systémy | Gender sondy | ediční řada CARGO |  
 Hledej: v  
Sociologické monografie nebo sborníky k aktuálním tématům, originální práce našich i zahraničních autorů.
Vyšlo 
312 - Voliči a volby 2010 - Linek Lukáš (ed.)
Kniha analyzuje chování voličů ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2010. Ve třech kapitolách autoři analyzují volební účast. První zkoumá, kdo a proč se účastní vol...
ISBN: 978-80-7419-110-7
Detail
Počet stran: 255 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 12/2012
Počet kusů na skladě: 321
Cena:290,00 Kč  
Vyšlo 
347 - Voliči, strany a negativní kampaň. Politická komunikace v České republ - Lebedová Eva
O vlivu politické komunikace na volební chování, popřípadě voličské preference, toho stále víme velmi málo. Kniha Voliči, strany a negativní kampaň. Politická komunikace v ČR se pokouší zaplnit mez...
ISBN: 978-80-7419-158-9
Detail
Počet stran: 280 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2013
Počet kusů na skladě: 128
Cena:320,00 Kč  
Novinka 
436 - Volný čas, společnost, kultura: Česko - Slovensko - Chorvát Ivan, Šafr Jiří (eds.)
Kniha se zabývá trávením volného času a v obecné rovině životním stylem obyvatel České a Slovenské republiky. Fenomén volného času zasazuje do širšího kontextu základních vývojových trendů a změn s...
ISBN: 978-80-7419-270-8
Detail
Počet stran: 248 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2019
Počet kusů na skladě: 65
Cena:494,00 Kč  
Vyšlo 
241 - Vyprávěná židovství. O narativní konstrukci druhogeneračních židovskýc - Hamar Eleonóra
„Narodila jsem se, protože se moji rodiče vrátili ze smrti“ − touto větou, spojující nekompromisně vlastní život s holocaustem, by bylo možno parafrázovat jeden z ústředních motivů druhogener...
ISBN: 978-80-7419-004-9
Detail
Počet stran: 244 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2010
Počet kusů na skladě: 223
Cena:230,00 Kč  
Vyšlo 
432 - Vyprávění a rozhovor. Teorie sociální intersubjektivity - Ďurďovič, Martin
V nakladatelství rozebráno - k dostání u našich distributorů a vybraných knihkupců. Kniha je příspěvkem k obecné sociální teorii. Argumentace je vedena dvojím zájmem. Na jednu stranu je to zájem...
ISBN: 978-80-7419-284-5
Detail
Počet stran: 326 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2019
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:390,00 Kč  
Vyšlo 
295 - Vzdělanostní nerovnosti v české společnosti. Vývoj od počátku 20. stol - Simonová Natalie
Kniha zachycuje vývoj vzdělanostních nerovností a vzdělanostní mobility v průběhu 20. a na počátku 21. století v české společnosti. Autorka se pokouší vysvětlit, proč se zde navzdory proměňujícímu ...
ISBN: 978-80-7419-070-4
Detail
Počet stran: 180 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2011
Počet kusů na skladě: 264
Cena:265,00 Kč  
Vyšlo 
198 - Vzdělanostní společnost? Chrám, výtah a pojišťovna - Keller, Jan a Tvrdý, Lubor
Kniha je bohužel rozebraná. Kniha se zabývá analýzou vývoje poslání školy a vzdělání v moderní společnosti, a to konkrétně v průběhu 20. století. V empirické části přináší analýzu profilu vysoko...
ISBN: 978-80-86429-78-6
Detail
Počet stran: 184 Vazba: brož. Vydání: 1. Datum vydání: 2008
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:220,00 Kč  
Vyšlo 
102 - Vzestup a pád středních vrstev - Keller Jan
Střední třídy se staly jednou z nejužívanějších sociologických kategorií. V očích sociologů i politiků mají sloužit zároveň jako aktér sociální integrace, politické stability i hospodářské dynamiky...
ISBN: 80-85850-95-8
Detail
Počet stran: 124 Vazba: brož. Vydání: první vyd. rozebráno Datum vydání: 2000
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:neuvedena  
Vyšlo 
430 - Z ulice do bytu: Sociální práce v procesu reintegrace do bydlení - Černá Eliška
V nakladatelství rozebráno - k dostání u našich distributorů. Kniha se věnuje současným způsobům řešení bezdomovectví v České republice. Staví vedle sebe rozšířený tradiční model Bydlení až po p...
ISBN: 978-80-7419-282-1
Detail
Počet stran: 152 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2019
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:360,00 Kč  
Vyšlo 
386 - Za hranice digitální propasti: nerovnost v informační společnosti - Lupač Petr
Kniha představuje současný stav výzkumu digitální propasti, tj. výzkumu vedeného otázkou, zda jsou neuživatelé Internetu nebo ti, kdo neumí Internet dobře používat, v  současné společnosti znevýhod...
ISBN: 978-80-7419-231-9
Detail
Počet stran: 260 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2015
Počet kusů na skladě: 9
Cena:399,00 Kč  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |