SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ - SLON
  
 Přihlášení:
 Jméno:
 Heslo:
 


    SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ (SLON), Jilská 1, 110 00 Praha 1, Tel./Fax: 222220025, email: redakce@slon-knihy.cz
   
Nabídka tištěných i elektronických knih
Studie
 | Základy sociologie | Mimo ediční řady | KLAS | MOST | POST | Studie | Sociologické pojmosloví | Pracovní texty | Studijní texty | Anglická řada | Sociologické aktuality | Ze sociologických archivů | Cizí knihy v distribuci | Politické systémy | Gender sondy | ediční řada CARGO |  
 Hledej: v  
Sociologické monografie nebo sborníky k aktuálním tématům, originální práce našich i zahraničních autorů.
Vyšlo 
198 - Vzdělanostní společnost? Chrám, výtah a pojišťovna - Keller, Jan a Tvrdý, Lubor
Kniha je bohužel rozebraná. Kniha se zabývá analýzou vývoje poslání školy a vzdělání v moderní společnosti, a to konkrétně v průběhu 20. století. V empirické části přináší analýzu profilu vysoko...
ISBN: 978-80-86429-78-6
Detail
Počet stran: 184 Vazba: brož. Vydání: 1. Datum vydání: 2008
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:220,00 Kč  
Vyšlo 
102 - Vzestup a pád středních vrstev - Keller Jan
Střední třídy se staly jednou z nejužívanějších sociologických kategorií. V očích sociologů i politiků mají sloužit zároveň jako aktér sociální integrace, politické stability i hospodářské dynamiky...
ISBN: 80-85850-95-8
Detail
Počet stran: 124 Vazba: brož. Vydání: první vyd. rozebráno Datum vydání: 2000
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:neuvedena  
Vyšlo 
386 - Za hranice digitální propasti: nerovnost v informační společnosti - Lupač Petr
Kniha představuje současný stav výzkumu digitální propasti, tj. výzkumu vedeného otázkou, zda jsou neuživatelé Internetu nebo ti, kdo neumí Internet dobře používat, v  současné společnosti znevýhod...
ISBN: 978-80-7419-231-9
Detail
Počet stran: 260 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2015
Počet kusů na skladě: 9
Cena:399,00 Kč  
Vyšlo 
337 - Za rudou oponou. Komunisté a jejich voliči po roce 1989 - Kunštát Daniel
Kniha v širokých historických, sociálních a politických souvislostech analyzuje hlavní charakteristiky, vnitřní vývoj a pozici Komunistické strany Čech a Moravy v českém politickém systému po roce ...
ISBN: 978-80-7419-143-5
Detail
Počet stran: 325 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2013
Počet kusů na skladě: 227
Cena:365,00 Kč  
Tuto knihu lze koupit v elektronické podobě
KosmasZakoupit knihu ZDE

Vyšlo 
293 - Zastupitelé českých měst a obcí v evropské perspektivě - Ryšavý Dan a Šaradín Pavel
Kniha představuje první monografii analyzující mezinárodní šetření mezi představiteli obcí a měst. Česká část zahrnula zastupitele měst od tří tisíc obyvatel výše. Publikace přibližuje profil český...
ISBN: 978-80-7419-042-1
Detail
Počet stran: 192 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2011
Počet kusů na skladě: 322
Cena:330,00 Kč  
Vyšlo 
378 - Ženy jako oběti partnerského násilí. Sociologická perspektiva - Pikálková Simona, Podaná Zuzana a Buriánek Jiří
Kniha nabízí přehledně a systematicky zpracované informace týkající se fenoménu násilí na ženách v partnerských vztazích – jeho různých podob, souvislostí a faktorů více či méně přispívajících ke v...
ISBN: 978-80-7419-189-3
Detail
Počet stran: 164 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 12/2015
Počet kusů na skladě: 123
Cena:420,00 Kč  
Vyšlo 
247 - Zrazení snu? Struktura a dynamika postojů k politickému režimu a jeho - Linek Lukáš
Kniha analyzuje čtyři hlavní dimenze postojů k politickému režimu a jeho institucím a popisuje proměny těchto postojů v české veřejnosti v období let 1996 až 2006. Těmito dimenzemi jsou legitimita ...
ISBN: 978-80-7419-029-2
Detail
Počet stran: 260 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 8/2010
Počet kusů na skladě: 216
Cena:270,00 Kč  
Vyšlo 
333 - Ztracený Humboldtův ráj. Ideologie jednoty výzkumu a výuky ve vysokém - Šima Karel a Pabian Petr
Karel Šima a Petr Pabian: Ztracený Humboldtův ráj: ideologie jednoty výzkumu a výuky ve vysokém školství Je jednota výzkumu a výuky samozřejmým a nezbytným základem moderního vysokého školství? Sh...
ISBN: 978-80-7419-156-5
Detail
Počet stran: 166 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2013
Počet kusů na skladě: 223
Cena:230,00 Kč  
Tuto knihu lze koupit v elektronické podobě
Levná knihovnaZakoupit knihu ZDE

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |