SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ - SLON
  
 Přihlášení:
 Jméno:
 Heslo:
 


    SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ (SLON), Jilská 1, 110 00 Praha 1, Tel./Fax: 222220025, email: redakce@slon-knihy.cz
   
Nabídka tištěných i elektronických knih
Studie
 | Základy sociologie | Mimo ediční řady | KLAS | MOST | POST | Studie | Sociologické pojmosloví | Pracovní texty | Studijní texty | Anglická řada | Sociologické aktuality | Ze sociologických archivů | Cizí knihy v distribuci | Politické systémy | Gender sondy | ediční řada CARGO |  
 Hledej: v  
Sociologické monografie nebo sborníky k aktuálním tématům, originální práce našich i zahraničních autorů.
Vyšlo 
338 - Dočasná stabilita? Volební podpora politických stran v České republice - Linek Lukáš a Lyons Pat
Autoři se v knize zaměřili na dva provázané cíle. Prvním bylo vysvětlení toho, proč jsou čtyři politické strany (ČSSD, KDU-ČSL, KSČM a ODS) opakovaně a dlouhodobě volebně úspěšné, což jim garantuje...
ISBN: 978-80-7419-160-2
Detail
Počet stran: 222 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2013
Počet kusů na skladě: 265
Cena:339,00 Kč  
Vyšlo 
53 - Dvanáct omylů sociologie - Keller Jan
Kniha je věnována některým opomíjeným problémům moderní společnosti a sociologie jako vědy o této společnosti. Autor představuje společnost jako hustou síť drobných protekcí, známostí a výhodných k...
ISBN: 80-85850-09-5
Detail
Počet stran: 167 Vazba: brož. Vydání: dotisk 1. vyd. rozebrán Datum vydání: 1997-dotisk
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:neuvedena  
Vyšlo 
140 - Dynamika české společnosti a osudy lidí na přelomu tisíciletí - Tuček Milan a kol.
Kniha je pokračováním série výstupů z českých a československých sociologických výzkumů sociální struktury a mobility, které se přednostně zabývaly problematikou sociálních nerovností a pohyby lidí...
ISBN: 80-86429-22-9
Detail
Počet stran: 429 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 10/2003
Počet kusů na skladě: 54
Cena:365,00 Kč  
Vyšlo 
Emocionalita a racionalita aneb Jak ďábel na svět přišel - Rollo Vlastimil
Originální studie o vzniku a vývoji lidské subjektivity, utváření vyšších citů, historických změnách hodnot, formování intelektu, patologii člověka a zakrňování lidské emocionality. Rozebráno.
ISBN: 80-901059-8-X
Detail
Počet stran: 194 Vazba: brož. Vydání: první vyd. rozebráno Datum vydání: 1993
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:neuvedena  
Vyšlo 
238 - Fenomén bezdětnosti - Hašková Hana
Cílem knihy je prozkoumání a vysvětlení fenoménu bezdětnosti v české společnosti. Autorka se dotýká široce diskutovaného tématu nízké plodnosti české společnosti a prodlužování období bezdětnosti m...
ISBN: 978-80-7419-020-9
Detail
Počet stran: 265 Vazba: brož. Vydání: 1. Datum vydání: 3/2010
Počet kusů na skladě: 70
Cena:279,00 Kč  
Vyšlo 
331 - Gender před tabulí. Etnografický výzkum genderové reprodukce v každode - Jarkovská Lucie
Studie je výsledkem etnografického výzkumu ve školní třídě, který se zaměřoval na (re)produkci genderu v každodennosti školního kolektivu. Vychází z etnometodologické perspektivy a je inspirována p...
ISBN: 978-80-7419-119-0
Detail
Počet stran: 196 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 12/2013
Počet kusů na skladě: 186
Cena:329,00 Kč  
Vyšlo 
252 - Historicko-sociologické eseje - Arnason, Johann P.
Kniha obsahuje texty o sociální teorii a historické sociologii, napsané od konce 80. let do roku 2005. Týkají se hlavně tří tematických okruhů. Ve dvou textech se autor zabývá otázkami sociologické...
ISBN: 978-80-7419-027-8
Detail
Počet stran: 204 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 5.10.2010
Počet kusů na skladě: 435
Cena:330,00 Kč  
Vyšlo 
368 - Hledání stop sociologie v nesociologických vědách - Vodáková Olga
Kniha, jež vznikla v rámci projektu „Dějiny a současnost české sociologie“, zkoumá vliv sociologie na jiné vědní obory (případně vliv oboustranný), a to specificky v Českých zemích, resp. Českoslov...
ISBN: 978-80-7419-180-0
Detail
Počet stran: 180 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2014
Počet kusů na skladě: 189
Cena:269,00 Kč  
Tuto knihu lze koupit v elektronické podobě
Levná knihovnaZakoupit knihu ZDE

Vyšlo 
359 - Imaginace genů. Sociologická perspektiva - Šlesingerová Eva
Kniha je v prvé řadě sociologickou úvahou nad tématem DNA a genetiky ve spojitosti s kategoriemi etnicity, rasy, národa, ale také v souvislosti s mytologií dávných kořenů či domoviny. Téma distribu...
ISBN: 978-80-7419-146-6
Detail
Počet stran: 136 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2014
Počet kusů na skladě: 158
Cena:390,00 Kč  
Vyšlo 
361 - Individualismus a holismus v sociologii - Šubrt Jiří
Kniha, která patří tematicky do oblasti sociologické teorie, se zabývá jedním ze základních dilemat soudobé sociologické teorie. Individualismus a holismus představují dva principiálně odlišné přís...
ISBN: 978-80-7419-170-1
Detail
Počet stran: 156 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 6/2015
Počet kusů na skladě: 7
Cena:260,00 Kč  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |