SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ - SLON
  
 Přihlášení:
 Jméno:
 Heslo:
 


    SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ (SLON), Jilská 1, 110 00 Praha 1, Tel./Fax: 222220025, email: redakce@slon-knihy.cz
   
Nabídka tištěných i elektronických knih
Studie
 | Základy sociologie | Mimo ediční řady | KLAS | MOST | POST | Studie | Sociologické pojmosloví | Pracovní texty | Studijní texty | Anglická řada | Sociologické aktuality | Ze sociologických archivů | Cizí knihy v distribuci | Politické systémy | Gender sondy | ediční řada CARGO |  
 Hledej: v  
Sociologické monografie nebo sborníky k aktuálním tématům, originální práce našich i zahraničních autorů.
Novinka 
442 - Hazard v České republice - Fiedor David
Kniha se zabývá problematikou hazardních her. Ty se pojí nejen se zábavou, ale v extrémních případech také s poruchami osobností hráčů. Výrazně ovlivňují ekonomické a společenské struktury sídel a ...
ISBN: 978-80-7419-303-3
Detail
Počet stran: 168 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 10/2020
Počet kusů na skladě: 170
Cena:590,00 Kč  
Vyšlo 
252 - Historicko-sociologické eseje - Arnason, Johann P.
Kniha obsahuje texty o sociální teorii a historické sociologii, napsané od konce 80. let do roku 2005. Týkají se hlavně tří tematických okruhů. Ve dvou textech se autor zabývá otázkami sociologické...
ISBN: 978-80-7419-027-8
Detail
Počet stran: 204 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 5.10.2010
Počet kusů na skladě: 73
Cena:330,00 Kč  
Vyšlo 
368 - Hledání stop sociologie v nesociologických vědách - Vodáková Olga
Kniha, jež vznikla v rámci projektu „Dějiny a současnost české sociologie“, zkoumá vliv sociologie na jiné vědní obory (případně vliv oboustranný), a to specificky v Českých zemích, resp. Českoslov...
ISBN: 978-80-7419-180-0
Detail
Počet stran: 180 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2014
Počet kusů na skladě: 105
Cena:269,00 Kč  
Tuto knihu lze koupit v elektronické podobě
Levná knihovnaZakoupit knihu ZDE

Vyšlo 
359 - Imaginace genů. Sociologická perspektiva - Šlesingerová Eva
Kniha je v prvé řadě sociologickou úvahou nad tématem DNA a genetiky ve spojitosti s kategoriemi etnicity, rasy, národa, ale také v souvislosti s mytologií dávných kořenů či domoviny. Téma distribu...
ISBN: 978-80-7419-146-6
Detail
Počet stran: 136 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2014
Počet kusů na skladě: 94
Cena:390,00 Kč  
Vyšlo 
361 - Individualismus a holismus v sociologii - Šubrt Jiří
Kniha, která patří tematicky do oblasti sociologické teorie, se zabývá jedním ze základních dilemat soudobé sociologické teorie. Individualismus a holismus představují dva principiálně odlišné přís...
ISBN: 978-80-7419-170-1
Detail
Počet stran: 156 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 6/2015
Počet kusů na skladě: 54
Cena:260,00 Kč  
Vyšlo 
128 - Industriální zdroje, ekonomický růst a sociální změna - Müller Karel
Kniha navazuje na autorovu výzkumnou činnost v oblasti ekonomických a sociologických výzkumů vědy a techniky od 60. let, které mu umožnily sledovat teoretické diskuse o povaze industriálních zdrojů...
ISBN: 80-86429-07-5
Detail
Počet stran: 226 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2002
Počet kusů na skladě: 19
Cena:299,00 Kč  
Vyšlo 
420 - Je vědění moc? Poznatky o vědění - Stehr Nico a Marian Adolf
Téměř vše, co děláme, se zakládá na vědění o světě kolem nás: jak se ráno oblékáme, jak si vedeme v práci, jak jednáme s jinými lidmi – to vše má základ v našem porozumění tomu, co víme o životě. V...
ISBN: 978-80-7419-264-7
Detail
Počet stran: 260 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 11/2018
Počet kusů na skladě: 144
Cena:280,00 Kč  
Vyšlo 
188 - Jednání, diskurs, kritika. Myslet společnost - Nohejl Marek
Zkusme si představit společnost jako systém, který vzniká, udržuje se a podléhá změnám, a položme si dvě jednoduché otázky: Co tento systém drží pohromadě? Co způsobuje jeho proměnu? Právě tyto otá...
ISBN: 978-80-86429-71-7
Detail
Počet stran: 243 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 22.5.2007
Počet kusů na skladě: 53
Cena:275,00 Kč  
Vyšlo 
423 - Kdo šetří, má za tři? Diskurz šetrnosti v proměnách české společnosti - Hájek Martin, Kaderka Petr, Nekvapil Jiří, Samec Tomáš
Otázka, zda a jak šetřit, je trvalou součástí rodinných i veřejných diskuzí a budí někdy až vášnivé emoce. V základech těchto diskuzí je podle autorů knihy nejen mnohoznačnost pojmu šetrnost, ale p...
ISBN: 978-80-7419-260-9
Detail
Počet stran: 312 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 19. 3. 2019
Počet kusů na skladě: 58
Cena:440,00 Kč  
Vyšlo 
345 - Koho volí Vaši sousedé? Prostorové vzorce volebního chování na území Č - Kostelecký Tomáš, Mikešová Renáta, Poláková Markéta aj.
Kniha systematicky analyzuje prostorové vzorce výsledků parlamentních voleb na území Česka v meziválečném období a po roce 1989. Autoři sledují jak změny prostorových vzorců volebního chování volič...
ISBN: 978-80-7419-166-4
Detail
Počet stran: 174 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 9/2014
Počet kusů na skladě: 114
Cena:399,00 Kč  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |