SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ - SLON
  


    SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ (SLON), Jilská 1, 110 00 Praha 1, Tel./Fax: 222220025, email: redakce@slon-knihy.cz
   
Nabídka tištěných i elektronických knih
Studie
 | Základy sociologie | Mimo ediční řady | KLAS | MOST | POST | Studie | Sociologické pojmosloví | Pracovní texty | Studijní texty | Anglická řada | Sociologické aktuality | Ze sociologických archivů | Cizí knihy v distribuci | Politické systémy | Gender sondy | ediční řada CARGO |  
 Hledej: v  
Sociologické monografie nebo sborníky k aktuálním tématům, originální práce našich i zahraničních autorů.
Vyšlo 
391 - Konfrontace hodnot v pozdní modernitě. Česko a Hlučínsko v evropském k - Zich František, Anýžová Petra a kol.
Kniha se zabývá působením modernizačních a globalizačních trendů na hodnotové orientace, normy a klíčové aspekty životního způsobu české a hlučínské populace v evropském kontextu. Autoři vycházejí ...
ISBN: 978-80-7419-241-8
Detail
Počet stran: 302 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 11/2016
Počet kusů na skladě: 80
Cena:319,00 Kč  
Vyšlo 
171 - Křesťanská Levanta (Blízkovýchodní cesty křesťanské zvěsti) - Krejčí Jaroslav a Vodáková Olga
ZLEVNĚNO O 50 % Text této knihy začal vznikat na počátku 60. let jako náročný pokus o takovou interpretaci světových dějin, která by analýzu kulturně sociální dimenze doplňovala rozborem ekonomi...
ISBN: 80-86429-47-4
Detail
Počet stran: 139 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 21.2.2006
Počet kusů na skladě: 43
Cena:122,00 Kč  
Vyšlo 
417 - Kulturní paměť a film. Jak se měnil obraz poválečného odsunu v české f - Řehořová Irena
Kniha je příspěvkem k současné debatě o funkci a statusu (hraného) filmu jako média kulturně zprostředkované paměti. Pozornost toto téma zasluhuje z více důvodů, tím hlavním je skutečnost, že své p...
ISBN: 978-80-7419-268-5
Detail
Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 9/2018
Počet kusů na skladě: 28
Cena:300,00 Kč  
Vyšlo 
222 - Kvalita sociálněvědních výběrových šetření v České republice - Krejčí Jindřich
Kniha má tři cíle: 1) seznámit se současnými kritérii kvality ve výběrových dotazovacích šetřeních; 2) posoudit prostředí pro realizaci výběrových dotazovacích šetření v ČR; 3) provést hlubší analý...
ISBN: 978-80-7419-001-8
Detail
Počet stran: 196 Vazba: brož. Vydání: 1. Datum vydání: 4/2009
Počet kusů na skladě: 36
Cena:250,00 Kč  
Vyšlo 
318 - Lacan a Freud - Pechar Jiří
Kniha podává výklad hlavních aspektů Lacanova pojetí psychoanalýzy i historii jeho konfliktu s Mezinárodní psychoanalytickou asociací. Každou část výkladu autor dokládá citacemi z Lacanových statí ...
ISBN: 978-80-7419-153-4
Detail
Počet stran: 108 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 5/2013
Počet kusů na skladě: 53
Cena:290,00 Kč  
Tuto knihu lze koupit v elektronické podobě
Levná knihovnaZakoupit knihu ZDE

Vyšlo 
119 - Lebenswelt a každodennost v sociologii Alfreda Schütze - Nohejl Marek
ZLEVNĚNO NA 50 % Autor se v knize pokouší konkretizovat tezi o myšlenkové návaznosti Alfreda Schutze na Edmunda Husserla, a to na základě rozboru konceptu "světa života" (Lebenswelt) v myšlení o...
ISBN: 80-86429-02-4
Detail
Počet stran: 118 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2001
Počet kusů na skladě: 28
Cena:99,00 Kč  
Vyšlo 
431 - Liberální demokracie v době krize: perspektiva politické filosofie - Dufek Pavel, Baroš Jiří aj.
V nakladatelství rozebráno - k dostání u našich distributorů a vybraných knihkupců. Liberální demokracie je na počátku 21. stoletá údajně v krizi – politické, hospodářské, krizi důvěry, krizi re...
ISBN: 978-80-7419-277-7
Detail
Počet stran: 308 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 10/2019
Počet kusů na skladě: 5
Cena:340,00 Kč  
Vyšlo 
278 - Matky kuráže. Lesbické rodiny v pozdně moderní společnosti - Nedbálková Kateřina
Kniha se zabývá tématem gay a lesbických rodin. Nabízí kritický přehled vybraných sociologických teorií zabývajících se rodinou a sexualitou. Shrnuje také zjištění zahraničních výzkumů, které se ro...
ISBN: 978-80-7419-041-4
Detail
Počet stran: 120 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 3/2012
Počet kusů na skladě: 194
Cena:290,00 Kč  
Vyšlo 
328 - Mezi konfliktem a kooperací. Jednotná teorie konfliktu a kooperace - Znebejánek František
Věda se ve svých abstrakcích někdy velmi vzdaluje každodennímu životu lidí. Staví na specifických východiscích tam, kde se život zcela nedůsledně a bez problému žádných „prvních principů“ nedrží. K...
ISBN: 978-80-7419-154-1
Detail
Počet stran: 168 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2013
Počet kusů na skladě: 213
Cena:379,00 Kč  
Vyšlo 
316 - Mezi masovou a kartelovou stranou. Možnosti teorie při výkladu vývoje - Polášek Martin, Novotný Vilém, Perottino Michel a kol.
Práce se zabývá vývojem ČSSD a KSČM v prvním desetiletí 21. století (2000–2010), s větší pozorností věnovanou druhé polovině tohoto období. Autoři hledají odpovědi na dva základní okruhy otázek. Za...
ISBN: 978-80-7419-094-0
Detail
Počet stran: 190 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2012
Počet kusů na skladě: 42
Cena:339,00 Kč  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |