SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ - SLON
  
 Přihlášení:
 Jméno:
 Heslo:
 


    SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ (SLON), Jilská 1, 110 00 Praha 1, Tel./Fax: 222220025, email: redakce@slon-knihy.cz
   
Nabídka tištěných i elektronických knih
Studie
 | Základy sociologie | Mimo ediční řady | KLAS | MOST | POST | Studie | Sociologické pojmosloví | Pracovní texty | Studijní texty | Anglická řada | Sociologické aktuality | Ze sociologických archivů | Cizí knihy v distribuci | Politické systémy | Gender sondy | ediční řada CARGO |  
 Hledej: v  
Sociologické monografie nebo sborníky k aktuálním tématům, originální práce našich i zahraničních autorů.
Vyšlo 
361 - Individualismus a holismus v sociologii - Šubrt Jiří
Kniha, která patří tematicky do oblasti sociologické teorie, se zabývá jedním ze základních dilemat soudobé sociologické teorie. Individualismus a holismus představují dva principiálně odlišné přís...
ISBN: 978-80-7419-170-1
Detail
Počet stran: 156 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 6/2015
Počet kusů na skladě: 7
Cena:260,00 Kč  
Vyšlo 
128 - Industriální zdroje, ekonomický růst a sociální změna - Müller Karel
Kniha navazuje na autorovu výzkumnou činnost v oblasti ekonomických a sociologických výzkumů vědy a techniky od 60. let, které mu umožnily sledovat teoretické diskuse o povaze industriálních zdrojů...
ISBN: 80-86429-07-5
Detail
Počet stran: 226 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2002
Počet kusů na skladě: 201
Cena:299,00 Kč  
Vyšlo 
100 - Interpretace kultur - Geertz Clifford
Rozsáhlý výbor z prací známého amerického antropologa obsahuje jeho slavné i méně známé stati: Zhuštěný popis: K interpretativní teorii kultury, Dopad pojetí kultury na pojetí člověka, Růst kultury...
ISBN: 80-85850-89-3
Detail
Počet stran: 565 Vazba: brož. Vydání: první vyd. rozebráno Datum vydání: 2000
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:neuvedena  
Vyšlo 
420 - Je vědění moc? Poznatky o vědění - Stehr Nico a Marian Adolf
Téměř vše, co děláme, se zakládá na vědění o světě kolem nás: jak se ráno oblékáme, jak si vedeme v práci, jak jednáme s jinými lidmi – to vše má základ v našem porozumění tomu, co víme o životě. V...
ISBN: 978-80-7419-264-7
Detail
Počet stran: 260 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 11/2018
Počet kusů na skladě: 127
Cena:280,00 Kč  
Vyšlo 
188 - Jednání, diskurs, kritika. Myslet společnost - Nohejl Marek
Zkusme si představit společnost jako systém, který vzniká, udržuje se a podléhá změnám, a položme si dvě jednoduché otázky: Co tento systém drží pohromadě? Co způsobuje jeho proměnu? Právě tyto otá...
ISBN: 978-80-86429-71-7
Detail
Počet stran: 243 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 22.5.2007
Počet kusů na skladě: 13
Cena:275,00 Kč  
Vyšlo 
77 - Kam směřují sociální vědy - Wallerstein Immanuel et al.
Zpráva je uvozena přehledem vývoje sociální vědy od 18. století do roku 1945, v němž se mluví o tom, jak se tato věda historicky utvářela jako forma vědění, jakou roli hrála ve vztahu k přírodním v...
ISBN: 80-85850-65-6
Detail
Počet stran: 111 Vazba: brož. Vydání: první vyd. rozebráno Datum vydání: 1998
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:neuvedena  
Vyšlo 
115 - Kde ty všechny děti jsou? Porodnost v sociologické perspektivě - Rabušic Ladislav
Autor se v širším kontextu zamýšlí nad příčinami toho, proč došlo v české společnosti v průběhu devadesátých let k výraznému snížení porodnosti. Toto téma zpracovává z pohledu sociologického, bohat...
ISBN: 80-86429-01-6
Detail
Počet stran: 266 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 12/2001
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:neuvedena  
Novinka 
423 - Kdo šetří, má za tři? Diskurz šetrnosti v proměnách české společnosti - Hájek Martin, Kaderka Petr, Nekvapil Jiří, Samec Tomáš
Otázka, zda a jak šetřit, je trvalou součástí rodinných i veřejných diskuzí a budí někdy až vášnivé emoce. V základech těchto diskuzí je podle autorů knihy nejen mnohoznačnost pojmu šetrnost, ale p...
ISBN: 978-80-7419-260-9
Detail
Počet stran: 312 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 19. 3. 2019
Počet kusů na skladě: 66
Cena:440,00 Kč  
Vyšlo 
345 - Koho volí Vaši sousedé? Prostorové vzorce volebního chování na území Č - Kostelecký Tomáš, Mikešová Renáta, Poláková Markéta aj.
Kniha systematicky analyzuje prostorové vzorce výsledků parlamentních voleb na území Česka v meziválečném období a po roce 1989. Autoři sledují jak změny prostorových vzorců volebního chování volič...
ISBN: 978-80-7419-166-4
Detail
Počet stran: 174 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 9/2014
Počet kusů na skladě: 365
Cena:399,00 Kč  
Vyšlo 
391 - Konfrontace hodnot v pozdní modernitě. Česko a Hlučínsko v evropském k - Zich František, Anýžová Petra a kol.
Kniha se zabývá působením modernizačních a globalizačních trendů na hodnotové orientace, normy a klíčové aspekty životního způsobu české a hlučínské populace v evropském kontextu. Autoři vycházejí ...
ISBN: 978-80-7419-241-8
Detail
Počet stran: 302 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 11/2016
Počet kusů na skladě: 85
Cena:319,00 Kč  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |