SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ - SLON
  


    SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ (SLON), Jilská 1, 110 00 Praha 1, Tel./Fax: 222220025, email: redakce@slon-knihy.cz
   
Nabídka tištěných i elektronických knih
Studie
 | Základy sociologie | Mimo ediční řady | KLAS | MOST | POST | Studie | Sociologické pojmosloví | Pracovní texty | Studijní texty | Anglická řada | Sociologické aktuality | Ze sociologických archivů | Cizí knihy v distribuci | Politické systémy | Gender sondy | ediční řada CARGO |  
 Hledej: v  
Sociologické monografie nebo sborníky k aktuálním tématům, originální práce našich i zahraničních autorů.
Vyšlo 
370 - Mezigenerační proměny způsobu života na Hlučínsku - Kubátová Helena a kol.
Kniha se zabývá tím, jak se v průběhu tří generací (z)měnil pospolitý, pracovní, rodinný a náboženský život na Hlučínsku. Je zaměřena na období zhruba od konce druhé světové války po současnost. Za...
ISBN: 978-80-7419-190-9
Detail
Počet stran: 355 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 9/2015
Počet kusů na skladě: 29
Cena:359,00 Kč  
Vyšlo 
321 - Mezigenerační solidarita v péči o seniory - Jeřábek Hynek a kol.
V nakladatelství rozebráno - k dostání u distributorů a vybraných knihkupců. Knížka začíná podrobným rozborem motivací a aktivit neformální péče o seniory v českých rodinách. Výsledky prvního z ...
ISBN: 978-80-7419-117-6
Detail
Počet stran: 317 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2013/8
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:299,00 Kč  
Tuto knihu lze koupit v elektronické podobě
Levná knihovnaZakoupit knihu ZDE

Vyšlo 
259 - Migrace a (i)migranti v Česku. "Kdo jsme, odkud přicházíme, kam jdeme? - Drbohlav Dušan a kol.
V nakladatelství rozebráno - k dostání u některých distributorů. Kniha na pozadí poměrně známých faktů a souvislostí systematicky popisuje a částečně vysvětluje migrační a integrační realitu Čes...
ISBN: 978-80-7419-039-1
Detail
Počet stran: 208 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 10.1.2011
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:275,00 Kč  
Vyšlo 
375 - Na/O kraji. Kraje a jejich představitelé 2000-2013 - Ryšavý Dan, Čermák Daniel a kol.
Samospráva na krajské úrovni není novodobou záležitostí, po roce 1989 se však nadlouho dostala na okraj pozornosti jak politické reprezentace, tak veřejnosti. Změny na domácí politické scéně a přís...
ISBN: 978-80-7419-227-2
Detail
Počet stran: 213 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 12/2015
Počet kusů na skladě: 76
Cena:333,00 Kč  
Vyšlo 
381 - Národní identity a identifikace. Česká republika - Visegrádská čtyřka - Vlachová Klára (ed.)
Kniha je věnována národní identitě Čechů a Češek z různých pohledů. Lidé mají tolik sociálních identit, kolika sociálních skupin jsou členy. Hlavní pozornost je věnována sociální skupině zvané náro...
ISBN: 978-80-7419-188-6
Detail
Počet stran: 204 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2015
Počet kusů na skladě: 46
Cena:269,00 Kč  
Tuto knihu lze koupit v elektronické podobě
Levná knihovnaZakoupit knihu ZDE

Vyšlo 
307 - Nebezpečné známosti. O vztahu sociálních věd a společnosti - Stöckelová Tereza
Otázka, co věda přináší společnosti, je na místě. Odpověď vědní politiky na ni se však dnes pohybuje v úzkém pojetí, které jako užitek rozpoznává především technologie, materiální artefakty a obcho...
ISBN: 978-80-7419-095-7
Detail
Počet stran: 111 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 11/2012
Počet kusů na skladě: 36
Cena:225,00 Kč  
Tuto knihu lze koupit v elektronické podobě
KosmasZakoupit knihu ZDE

Vyšlo 
319 - Nejisté vyhlídky: proměny vědecké profese z genderové perspektivy - Linková Marcela, Cidlinská Kateřina, Tenglerová Hana, Vohlídalová Mart
Kniha zkoumá genderové aspekty profesních plánů vědců a vědkyň, akademické mobility, kombinace vědecké profese a rodičovství, obrazu vědy v médiích a politiky genderové rovnosti ve vědě. Využívá k ...
ISBN: 978-80-7419-145-9
Detail
Počet stran: 194 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 5/2013
Počet kusů na skladě: 197
Cena:325,00 Kč  
Tuto knihu lze koupit v elektronické podobě
KosmasZakoupit knihu ZDE

Dotisk 
221 - Nejistota a důvěra aneb K čemu je modernitě dobrá tradice - Keller Jan
Dotisk 2010. Kniha se zabývá trojicí pojmů, s nimiž pracuje soudobá sociologie. Jde o koncepty sociálních sítí, sociálního kapitálu a důvěry. Autor ukazuje, proč právě tyto kategorie budí dnes t...
ISBN: 978-80-7419-002-5
Detail
Počet stran: 174 Vazba: brož. Vydání: první - dotisk Datum vydání: dotisk 16.9.2010
Počet kusů na skladě: 90
Cena:220,00 Kč  
Vyšlo 
94 - Nerovnost, spravedlnost, politika - Matějů Petr, Vlachová Klára et al.
Monografie je výsledkem výzkumu vývoje subjektivních stránek sociální stratifikace v České republice, konkrétně vývoje percepce nerovností, krystalizace norem distributivní spravedlnosti, krystaliz...
ISBN: 80-85850-82-6
Detail
Počet stran: 402 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2000
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:295,00 Kč  
Vyšlo 
256 - Nerovnosti ve vzdělávání. Od měření k řešení - Matějů Petr, Straková Jana a Veselý Arnošt (eds.)
Tato kniha navazuje obsahově na publikaci (Ne)rovné šance na vzdělání, vzdělanostní nerovnosti v České republice (Academia, 2006). V současné publikaci si autorský tým klade dva hlavní cíle. Zaprvé...
ISBN: 978-80-7419-032-2
Detail
Počet stran: 496 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 11/2010
Počet kusů na skladě: 10
Cena:370,00 Kč  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |