SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ - SLON
  
 Přihlášení:
 Jméno:
 Heslo:
 


    SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ (SLON), Jilská 1, 110 00 Praha 1, Tel./Fax: 222220025, email: redakce@slon-knihy.cz
   
Nabídka tištěných i elektronických knih
Studie
 | Základy sociologie | Mimo ediční řady | KLAS | MOST | POST | Studie | Sociologické pojmosloví | Pracovní texty | Studijní texty | Anglická řada | Sociologické aktuality | Ze sociologických archivů | Cizí knihy v distribuci | Politické systémy | Gender sondy | ediční řada CARGO |  
 Hledej: v  
Sociologické monografie nebo sborníky k aktuálním tématům, originální práce našich i zahraničních autorů.
Vyšlo 
328 - Mezi konfliktem a kooperací. Jednotná teorie konfliktu a kooperace - Znebejánek František
Věda se ve svých abstrakcích někdy velmi vzdaluje každodennímu životu lidí. Staví na specifických východiscích tam, kde se život zcela nedůsledně a bez problému žádných „prvních principů“ nedrží. K...
ISBN: 978-80-7419-154-1
Detail
Počet stran: 168 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2013
Počet kusů na skladě: 311
Cena:379,00 Kč  
Vyšlo 
316 - Mezi masovou a kartelovou stranou. Možnosti teorie při výkladu vývoje - Polášek Martin, Novotný Vilém, Perottino Michel a kol.
Práce se zabývá vývojem ČSSD a KSČM v prvním desetiletí 21. století (2000–2010), s větší pozorností věnovanou druhé polovině tohoto období. Autoři hledají odpovědi na dva základní okruhy otázek. Za...
ISBN: 978-80-7419-094-0
Detail
Počet stran: 190 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2012
Počet kusů na skladě: 154
Cena:339,00 Kč  
Vyšlo 
370 - Mezigenerační proměny způsobu života na Hlučínsku - Kubátová Helena a kol.
Kniha se zabývá tím, jak se v průběhu tří generací (z)měnil pospolitý, pracovní, rodinný a náboženský život na Hlučínsku. Je zaměřena na období zhruba od konce druhé světové války po současnost. Za...
ISBN: 978-80-7419-190-9
Detail
Počet stran: 355 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 9/2015
Počet kusů na skladě: 56
Cena:359,00 Kč  
Vyšlo 
321 - Mezigenerační solidarita v péči o seniory - Jeřábek Hynek a kol.
V nakladatelství rozebráno - k dostání u distributorů a vybraných knihkupců. Knížka začíná podrobným rozborem motivací a aktivit neformální péče o seniory v českých rodinách. Výsledky prvního z ...
ISBN: 978-80-7419-117-6
Detail
Počet stran: 317 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2013/8
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:299,00 Kč  
Tuto knihu lze koupit v elektronické podobě
Levná knihovnaZakoupit knihu ZDE

Vyšlo 
259 - Migrace a (i)migranti v Česku. "Kdo jsme, odkud přicházíme, kam jdeme? - Drbohlav Dušan a kol.
V nakladatelství rozebráno - k dostání u některých distributorů. Kniha na pozadí poměrně známých faktů a souvislostí systematicky popisuje a částečně vysvětluje migrační a integrační realitu Čes...
ISBN: 978-80-7419-039-1
Detail
Počet stran: 208 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 10.1.2011
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:275,00 Kč  
Vyšlo 
375 - Na/O kraji. Kraje a jejich představitelé 2000-2013 - Ryšavý Dan, Čermák Daniel a kol.
Samospráva na krajské úrovni není novodobou záležitostí, po roce 1989 se však nadlouho dostala na okraj pozornosti jak politické reprezentace, tak veřejnosti. Změny na domácí politické scéně a přís...
ISBN: 978-80-7419-227-2
Detail
Počet stran: 213 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 12/2015
Počet kusů na skladě: 27
Cena:333,00 Kč  
Vyšlo 
381 - Národní identity a identifikace. Česká republika - Visegrádská čtyřka - Vlachová Klára (ed.)
Kniha je věnována národní identitě Čechů a Češek z různých pohledů. Lidé mají tolik sociálních identit, kolika sociálních skupin jsou členy. Hlavní pozornost je věnována sociální skupině zvané náro...
ISBN: 978-80-7419-188-6
Detail
Počet stran: 204 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2015
Počet kusů na skladě: 120
Cena:269,00 Kč  
Tuto knihu lze koupit v elektronické podobě
Levná knihovnaZakoupit knihu ZDE

Vyšlo 
76 - Naše cesta do prvohor - Keller Jan
Nejnovější kniha známého sociologa je polemikou s názory, podle nichž automobil přináší rozvoj pro celou společnost. Autor naopak dokládá, že rozvoj automobilismu vytváří více problémů, než kolik j...
ISBN: 80-85850-64-8
Detail
Počet stran: 188 Vazba: brož. Vydání: první vyd. rozebráno Datum vydání: 1998
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:neuvedena  
Vyšlo 
307 - Nebezpečné známosti. O vztahu sociálních věd a společnosti - Stöckelová Tereza
Otázka, co věda přináší společnosti, je na místě. Odpověď vědní politiky na ni se však dnes pohybuje v úzkém pojetí, které jako užitek rozpoznává především technologie, materiální artefakty a obcho...
ISBN: 978-80-7419-095-7
Detail
Počet stran: 111 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 11/2012
Počet kusů na skladě: 20
Cena:225,00 Kč  
Tuto knihu lze koupit v elektronické podobě
KosmasZakoupit knihu ZDE

Vyšlo 
46 - Nejen trh - Potůček Martin
Publikace analyzuje roli trhu, státu a občanského sektoru v proměnách české společnosti. Vymezuje přednosti a selhání těchto regulátorů a pole jejich možného uplatnění. Zasazuje vybrané události ve...
ISBN: 80-85850-26-5
Detail
Počet stran: 188 Vazba: brož. Vydání: první vyd. rozebráno Datum vydání: 1997
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:125,00 Kč  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |