SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ - SLON
  
 Přihlášení:
 Jméno:
 Heslo:
 


    SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ (SLON), Jilská 1, 110 00 Praha 1, Tel./Fax: 222220025, email: redakce@slon-knihy.cz
   
Nabídka tištěných i elektronických knih
Studie
 | Základy sociologie | Mimo ediční řady | KLAS | MOST | POST | Studie | Sociologické pojmosloví | Pracovní texty | Studijní texty | Anglická řada | Sociologické aktuality | Ze sociologických archivů | Cizí knihy v distribuci | Politické systémy | Gender sondy | ediční řada CARGO |  
 Hledej: v  
Sociologické monografie nebo sborníky k aktuálním tématům, originální práce našich i zahraničních autorů.
Vyšlo 
319 - Nejisté vyhlídky: proměny vědecké profese z genderové perspektivy - Linková Marcela, Cidlinská Kateřina, Tenglerová Hana, Vohlídalová Mart
Kniha zkoumá genderové aspekty profesních plánů vědců a vědkyň, akademické mobility, kombinace vědecké profese a rodičovství, obrazu vědy v médiích a politiky genderové rovnosti ve vědě. Využívá k ...
ISBN: 978-80-7419-145-9
Detail
Počet stran: 194 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 5/2013
Počet kusů na skladě: 275
Cena:325,00 Kč  
Tuto knihu lze koupit v elektronické podobě
KosmasZakoupit knihu ZDE

Dotisk 
221 - Nejistota a důvěra aneb K čemu je modernitě dobrá tradice - Keller Jan
Dotisk 2010. Kniha se zabývá trojicí pojmů, s nimiž pracuje soudobá sociologie. Jde o koncepty sociálních sítí, sociálního kapitálu a důvěry. Autor ukazuje, proč právě tyto kategorie budí dnes t...
ISBN: 978-80-7419-002-5
Detail
Počet stran: 174 Vazba: brož. Vydání: první - dotisk Datum vydání: dotisk 16.9.2010
Počet kusů na skladě: 454
Cena:220,00 Kč  
Vyšlo 
94 - Nerovnost, spravedlnost, politika - Matějů Petr, Vlachová Klára et al.
Monografie je výsledkem výzkumu vývoje subjektivních stránek sociální stratifikace v České republice, konkrétně vývoje percepce nerovností, krystalizace norem distributivní spravedlnosti, krystaliz...
ISBN: 80-85850-82-6
Detail
Počet stran: 402 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2000
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:295,00 Kč  
Vyšlo 
256 - Nerovnosti ve vzdělávání. Od měření k řešení - Matějů Petr, Straková Jana a Veselý Arnošt (eds.)
Tato kniha navazuje obsahově na publikaci (Ne)rovné šance na vzdělání, vzdělanostní nerovnosti v České republice (Academia, 2006). V současné publikaci si autorský tým klade dva hlavní cíle. Zaprvé...
ISBN: 978-80-7419-032-2
Detail
Počet stran: 496 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 11/2010
Počet kusů na skladě: 450
Cena:370,00 Kč  
Vyšlo 
422 - Nic se tady neděje... Životní podmínky na periferním venkově - Bernard Josef, Kostelecký Tomáš, Mikešová Renáta a další
Kniha se zabývá životními podmínkami obyvatel venkovských periferií v Česku. Klade si zejména otázku, jestli bydlení v periferiích zvyšuje riziko různých forem sociálního znevýhodnění. Zkoumá posta...
ISBN: 978-80-7419-274-6
Detail
Počet stran: 244 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2018
Počet kusů na skladě: 6
Cena:295,00 Kč  
Vyšlo 
287 - Nikdo se neodváží říci, že je to nudné. Sociologie vysokého a nízkého - Paulíček Miroslav
V nakladatelství rozebráno - k dostání u distributorů a knihkupců. Kniha se věnuje problematice rozlišování vysokého a nízkého umění – tématu, jehož analýza se často odehrává v rámci nekritické ...
ISBN: 978-80-7419-097-1
Detail
Počet stran: 132 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 16.5.2012
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:285,00 Kč  
Vyšlo 
13 - O přechodech k demokracii - Dvořáková Vladimíra, Kunc Jiří
Politologická studie seznamující s diskusemi, přístupy a výsledky zkoumání přechodů k demokracii v západní politologii v posledních dvaceti letech. Autoři se zaměřili na otázky charakteru odstraňov...
ISBN: 80-901424-8-6
Detail
Počet stran: 157 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 1994
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:74,00 Kč  
Vyšlo 
59 - O původu totalitní demokracie - Talmon J. L.
Talmonova kniha je dnes již téměř klasickým politologickým dílem. Autor v ní hovoří odvou typech demokracie, liberálním a totalitním, a o tom, jak každý z nich zaujímá naprosto odlišné stanovisko k...
ISBN: 80-85850-19-2
Detail
Počet stran: 332 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 1998
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:275,00 Kč  
Vyšlo 
414 - Občanství a politická participace v České republice - Linek Lukáš, Císař Ondřej, Petrúšek Ivan, Vráblíková Kateřina
Stabilita demokracie nezáleží jen na fungujících institucích, ale také na občanech, kteří se v její prospěch nebojí veřejně angažovat. Demokracie tak není v ohrožení jen tehdy, když se hroutí její ...
ISBN: 978-80-7419-262-3
Detail
Počet stran: 252 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2017
Počet kusů na skladě: 68
Cena:290,00 Kč  
Vyšlo 
397 - Od ekonomické globalizace k "válce proti terorismu": proměny českého l - Navrátil Jiří
Publikace analyzuje vývoj českého alterglobalizačního a protiválečného aktivismu mezi lety 2002 a 2009. Zaměřuje se při tom především na období útlumu alterglobalizačního hnutí a jeho transformaci ...
ISBN: 978-80-7419-245-6
Detail
Počet stran: 178 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2016
Počet kusů na skladě: 176
Cena:399,00 Kč  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |