SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ - SLON
  
 Přihlášení:
 Jméno:
 Heslo:
 


    SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ (SLON), Jilská 1, 110 00 Praha 1, Tel./Fax: 222220025, email: redakce@slon-knihy.cz
   
Nabídka tištěných i elektronických knih
Studie
 | Základy sociologie | Mimo ediční řady | KLAS | MOST | POST | Studie | Sociologické pojmosloví | Pracovní texty | Studijní texty | Anglická řada | Sociologické aktuality | Ze sociologických archivů | Cizí knihy v distribuci | Politické systémy | Gender sondy | ediční řada CARGO |  
 Hledej: v  
Sociologické monografie nebo sborníky k aktuálním tématům, originální práce našich i zahraničních autorů.
Vyšlo 
406 - Paměť míst - Szaló Csaba
V nakladatelství rozebráno, k dostání u distributorů. Místa našeho pobývání nás upozorňují na lidskou schopnost otevřít se minulosti, jež nikdy nemohla být naší minulostí ve smyslu prožité příto...
ISBN: 978-80-7419-181-7
Detail
Počet stran: 184 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 12/2017
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:275,00 Kč  
Vyšlo 
130 - Panství člověka a touha ženy - Barša Pavel
V této studii je feminismus pojat jako jedna z variant kritiky moderního humanismu, který postavil člověka a jeho rozum do středu světa jako jeho pána. Feminismus reprezentující široký myšlenkový p...
ISBN: 80-86429-06-7
Detail
Počet stran: 324 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 12/2002
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:330,00 Kč  
Vyšlo 
169 - Participace a zájmové organizace v ČR - Mansfeldová Zdenka a Kroupa Aleš (eds.)
ZLEVNĚNO O 50 % Autoři této publikace sledují především institucionalizovanou participaci v různých oblastech politického a společenského života. Věnují se těmto tématům: legislativní rámec poli...
ISBN: 80-86429-53-9
Detail
Počet stran: 244 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: leden 2006
Počet kusů na skladě: 174
Cena:138,00 Kč  
Vyšlo 
403 - Po stopách moci v nemoci. O morálce, moci a komunikaci v českém zdravo - Šmídová Matoušová Olga, Tollarová Blanka, Čada Karel a kol.
Publikace propojuje téma moci, medicíny a zdraví, jež studuje v prostředí současného českého zdravotnictví. Případové studie, které jsou obsahem jednotlivých kapitol, se vztahují k pestré škále roz...
ISBN: 978-80-7419-250-0
Detail
Počet stran: 238 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 9/2017
Počet kusů na skladě: 123
Cena:325,00 Kč  
Vyšlo 
398 - Politické dopady zadlužování malých obcí v ČR. Případová studie Karlov - Hornek Jakub
Tato kniha se snaží postihnout politické dopady kritického zadlužení malých obcí v České republice. Autor upozorňuje na možné příčiny a podmínky, které mohou v důsledku zadlužení vést až k potencio...
ISBN: 978-80-7419-242-5
Detail
Počet stran: 348 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2016
Počet kusů na skladě: 185
Cena:666,00 Kč  
Vyšlo 
2 - Politický řád - Levy David J.
Filozoficko-sociologická studie o podstatě politiky, politického řádu a ideologie z pera britského filozofa a sociologa konzervativní myšlenkové orientace. Levy rozvíjí zejména podněty Maxe Scheler...
ISBN: 80-901424-4-3
Detail
Počet stran: 163 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 1993
Počet kusů na skladě: 278
Cena:80,00 Kč  
Vyšlo 
352 - Politika a každodennost na českých vysokých školách. Etnografické pohl - Dvořáčková Jana, Stöckelová Tereza, Pabian Petr aj.
Kniha rozrušuje řadu zažitých představ o českých vysokých školách, především tu, podle které není vůbec možné realizovat kvalitní vysokoškolské vzdělávání a kvalitní výzkum při vysokém počtu studuj...
ISBN: 978-80-7419-171-8
Detail
Počet stran: 267 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 12/2014
Počet kusů na skladě: 440
Cena:290,00 Kč  
Vyšlo 
181 - Politika kolektivního násilí - Tilly Charles
Mimořádně zlevněno! Mají takové události, jako je fotbalové chuligánství, útoky rolníků na majetek vlastníků půdy, incidenty vyvolané vztekem na silnicích a události z 11. září 2001, nějaké spol...
ISBN: 80-86429-60-1
Detail
Počet stran: 280 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 11/2006
Počet kusů na skladě: 621
Cena:175,00 Kč  
Vyšlo 
93 - Představy mladých lidí o manželství a rodičovství - Fialová Ludmila a kol.
Kniha seznamuje čtenáře jednak se závažnými změnami v reprodukčním chování obyvatelstva České republiky, které nastaly po roce 1992, jednak s názory mladých lidí na manželství a rodičovství. Vycház...
ISBN: 80-80850-87-7
Detail
Počet stran: 163 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2000
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:175,00 Kč  
Vyšlo 
60 - Příliš mnoho dobra - Murray Charles
Rozebráno. Tato kniha se stala v USA v roce svého vydání (1984) fenoménem zdejšího sociálněvědního výzkumu a její autor se v následujících deseti letech stal výraznou postavou americké sociální ...
ISBN: 80-85850-55-9
Detail
Počet stran: 337 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 1998
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:225,00 Kč  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |