SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ - SLON
  
 Přihlášení:
 Jméno:
 Heslo:
 


    SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ (SLON), Jilská 1, 110 00 Praha 1, Tel./Fax: 222220025, email: redakce@slon-knihy.cz
   
Nabídka tištěných i elektronických knih
Studie
 | Základy sociologie | Mimo ediční řady | KLAS | MOST | POST | Studie | Sociologické pojmosloví | Pracovní texty | Studijní texty | Anglická řada | Sociologické aktuality | Ze sociologických archivů | Cizí knihy v distribuci | Politické systémy | Gender sondy | ediční řada CARGO |  
 Hledej: v  
Sociologické monografie nebo sborníky k aktuálním tématům, originální práce našich i zahraničních autorů.
Vyšlo 
179 - Proměny lékařské profese z pohledu sociologie - Křížová Eva
ZLEVNĚNO O 50 % Kniha se zabývá sociologickým rozborem lékařské profese a zkoumá sociální roli lékaře/lékařky z pohledu kulturních proměn. Zabývá se mj. otázkou, jaké důsledky má pro lékařskou p...
ISBN: 80-86429-57-1
Detail
Počet stran: 143 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 28.8.2006
Počet kusů na skladě: 198
Cena:138,00 Kč  
Vyšlo 
322 - Proměny partnerství. Životní dráhy a partnerství v české společnosti - Hasmanová Marhánková Jaroslava a Kreidl Martin (eds.)
Kniha se zaměřuje na proměny partnerského života z perspektivy životních drah. Jejím cílem je prostřednictvím zkoumání dílčích partnerských situací, jejich načasování, společenských souvislostí, dů...
ISBN: 978-80-7419-142-8
Detail
Počet stran: 265 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2012
Počet kusů na skladě: 263
Cena:399,00 Kč  
Tuto knihu lze koupit v elektronické podobě
Levná knihovnaZakoupit knihu ZDE

Vyšlo 
204 - Proměny reprezentace zájmů po vstupu do Evropské unie - Mansfeldová Zdenka a Kroupa Aleš (eds.)
ZLEVNĚNO O 50 % Publikace se snaží podat empiricky podloženou a vědecky fundovanou výpověď o proměnách politicko-právního institucionálního rámce České republiky, o existujících institucionálníc...
ISBN: 978-80-86429-88-5
Detail
Počet stran: 275 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2008
Počet kusů na skladě: 62
Cena:162,00 Kč  
Vyšlo 
104 - Proměny současné české rodiny: Rodina-gender-stratifikace - Maříková Hana (ed.)
Tato studie kombinuje pohled sociologický, ekonomický a demografický, což jí umožňuje zachytit vnitřní proměny "české rodiny" v devadesátých letech. Sleduje změny v ekonomickém postavení partnerů i...
ISBN: 80-85850-93-1
Detail
Počet stran: 172 Vazba: brož. Vydání: první vyd. rozebráno Datum vydání: 2000
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:neuvedena  
Vyšlo 
54 - Reprezentace zájmů v politickém systému České republiky - Brokl Lubomír a kol.
Způsoby, jimiž jsou v různých společnostech prostředkovány a reprezentovány zájmy, určují charakter politických režimů i samotného politického systému. Proto se autoři knihy snaží z tohoto hlediska...
ISBN: 80-85850-48-6
Detail
Počet stran: 210 Vazba: brož. Vydání: první vyd. rozebráno Datum vydání: 1997
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:neuvedena  
Vyšlo 
354 - Rodina a zdraví – jejich vzájemné souvislosti - Hamplová Dana a kol.
Hlavním cílem knihy je zmapovat vztah mezi rodinnou situací jedince a jeho celkovým zdravím a psychickou pohodou. Autorky se přitom zabývají vztahem mezi rodinným stavem a přítomností dítěte v domá...
ISBN: 978-80-7419-169-5
Detail
Počet stran: 148 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 12/2014
Počet kusů na skladě: 175
Cena:210,00 Kč  
Tuto knihu lze koupit v elektronické podobě
KosmasZakoupit knihu ZDE

Vyšlo 
90 - Rolník a krajina - Lapka Miloslav, Gottlieb Miroslav
Osudy soukromě hospodařících rolníků po roce 1989, ale i před ním, jejich názory, hodnoty a postoje se ocitly neprávem na okraji zájmu naší společnosti. Právě těmto tématům se kniha věnuje. Opírá s...
ISBN: 80-85850-83-4
Detail
Počet stran: 166 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2000
Počet kusů na skladě: 183
Cena:145,00 Kč  
Vyšlo 
255 - S genderem na trh. Rozhodování o dalším vzdělání patnáctiletých - Jarkovská Lucie, Lišková Kateřina, Šmídová Iva a kol.
Kniha se věnuje vzdělávání a trhu práce, které zkoumá jako provázané systémy. Jádrem knihy je kvalitativní výzkum, provedený v rodinách a školách patnáctiletých dívek a chlapců, který je zasazen do...
ISBN: 978-80-7419-030-8
Detail
Počet stran: 224 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2.11.2010
Počet kusů na skladě: 146
Cena:280,00 Kč  
Vyšlo 
299 - Samospráva venkovských obcí a místní rozvoj - Bernard Josef, Kostelecký Tomáš aj.
Kniha je věnována problematice fungování samospráv ve venkovských obcích v České republice a jejich možnostem ovlivňovat lokální rozvoj. Propojuje tedy dvě témata, která jsou jen zřídka zkoumána ve...
ISBN: 978-80-7419-069-8
Detail
Počet stran: 237 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2011
Počet kusů na skladě: 278
Cena:395,00 Kč  
Vyšlo 
303 - Škola zlatých golierov. Vzdelávanie v ére neoliberalizmu - Kaščák Ondrej a Pupala Branislav
V našich podmienkach ide o prvé ucelené knižné dielo, ktoré komplexne analyzuje infiltráciu neoliberálnej ideológie do školskej sféry a jej dopady na všetky úrovne správy vzdelávania. Na základe re...
ISBN: 978-80-7419-113-8
Detail
Počet stran: 209 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 23.11.2012
Počet kusů na skladě: 287
Cena:330,00 Kč  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |