SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ - SLON
  


    SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ (SLON), Jilská 1, 110 00 Praha 1, Tel./Fax: 222220025, email: redakce@slon-knihy.cz
   
Nabídka tištěných i elektronických knih
Studijní texty
 | Základy sociologie | Mimo ediční řady | KLAS | MOST | POST | Studie | Sociologické pojmosloví | Pracovní texty | Studijní texty | Anglická řada | Sociologické aktuality | Ze sociologických archivů | Cizí knihy v distribuci | Politické systémy | Gender sondy | ediční řada CARGO |  
 Hledej: v  
V ediční řadě Studijní texty vycházejí původní i přeložené výkladové texty, jakož i studie přinášející nové a netradiční pohledy na společenské problémy. Jsou do ní zařazovány i antologie překladů k tématům, která u nás nejsou dobře badatelsky zpracována.
Vyšlo 
425 - Klasická sociologie ve střední Evropě: Mezi centrem a periferií - Janák Dušan
Omlouvám se: v našem skladu aktuálně nemáme - k dostání u distributorů. Kniha nahlíží na sociologii ve střední Evropě před druhou světovou válkou postupně ze čtyř vzájemně se doplňujících úhlů p...
ISBN: 978-80-7419-278-4
Detail
Počet stran: 378 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2018
Počet kusů na skladě: 10
Cena:395,00 Kč  
Vyšlo 
311 - Koncepty, teorie a měření kvality života - Heřmanová Eva
Kniha je pojata jako komplexní pohled na problematiku kvality života, tak jak se obsahově a metodicky měnila od poloviny 20. století až do dnešní doby. Podává přehled základních informačních a dato...
ISBN: 978-80-7419-106-0
Detail
Počet stran: 239 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 12/2012
Počet kusů na skladě: 41
Cena:378,00 Kč  
Tuto knihu lze koupit v elektronické podobě
Levná knihovnaZakoupit knihu ZDE

Vyšlo 
291 - Kultura jako všelék? Kritika soudobých přístupů - Horáková Hana
Kniha je výsledkem několikaleté badatelské práce autorky na téma kultura z antropologického hlediska. Reaguje na převahu postmodernistického diskurzu o kultuře v akademickém prostředí i veřejném pr...
ISBN: 978-80-7419-103-9
Detail
Počet stran: 318 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2012/6
Počet kusů na skladě: 30
Cena:390,00 Kč  
Vyšlo 
433 - Kvalitativní výzkum se zaměřením na polostrukturovaný rozhovor - Mišovič Ján
S rostoucím využíváním kvalitativního výzkumu v posledních desetiletích a zařazením kvalitativních výzkumných metod do osnov různých studijních oborů na vysokých školách se technika polostrukturova...
ISBN: 978-80-7419-285-2
Detail
Počet stran: 292 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 27. 11. 2019
Počet kusů na skladě: 41
Cena:455,00 Kč  
Vyšlo 
178 - Manuál prognostických metod - Potůček Martin (ed.)
Manuál prognostických metod vychází ze zkušeností českých prognostických pracovišť s uplatněním prognostických metod. Je zpracován tak, aby vyšel vstříc potřebám českých (příp. i slovenských) čtená...
ISBN: 80-86429-55-5
Detail
Počet stran: 193 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 28.8.2006
Počet kusů na skladě: 85
Cena:240,00 Kč  
Vyšlo 
438 - Metodologie výzkumu politiky - Beneš Vít a Drulák Petr (eds.)
Kniha představuje soubor metodologií a metod využitelných při výzkumu v oborech mezinárodní vztahy a politologie. Cílem publikace je seznámit čtenáře s širokou škálou metodologických přístupů, z ni...
ISBN: 978-80-7419-283-8
Detail
Počet stran: 360 Vazba: brož. Vydání: 1 Datum vydání: 2019
Počet kusů na skladě: 132
Cena:599,00 Kč  
Vyšlo 
362 - Mezinárodní organizace: systémy spolupráce mezi státy - Karlas Jan
Kniha usiluje o upevnění a prohloubení znalostí o mezinárodních organizacích v českém prostředí. Klade si dva základní cíle. Její první cíl spočívá v předložení komplexního a podrobného obecného ro...
ISBN: 978-80-7419-179-4
Detail
Počet stran: 347 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 7/2015
Počet kusů na skladě: 24
Cena:339,00 Kč  
Vyšlo 
231 - Národy nejsou dílem náhody - dotisk 2011 - Hroch Miroslav
Dotisk. Kniha je syntetickým výkladem národotvorných procesů v Evropě 19. století. Snaží se zachovat rovnováhu mezi využíváním empirických poznatků a výsledky teoretických analýz moderních spole...
ISBN: 978-80-7419-010-0
Detail
Počet stran: 315 Vazba: brož. Vydání: první, dotisk Datum vydání: 22.2.2011
Počet kusů na skladě: 157
Cena:280,00 Kč  
Vyšlo 
394 - Občanský sektor v ohrožení? - Frič Pavol (ed.)
Publikace se soustřeďuje analýzu modernizačních procesů v občanském sektoru. Autory zajímá profesionalizace občanských organizací a individualizace občanské participace, které se prolínají se strat...
ISBN: 978-80-7419-243-2
Detail
Počet stran: 288 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2016
Počet kusů na skladě: 103
Cena:460,00 Kč  
Vyšlo 
62 - Pacient: Revoluce v poskytování péče - Kapr Jaroslav, Koukola Bohumil
ZLEVNĚNO O 50 % Autoři se ve své práci pokoušejí obhájit výhody takového systému zdravotní péče, v němž je péče chápána jako služba a pacient vystupuje jako klient. Tento přístup využívá skutečn...
ISBN: 80-85850-49-4
Detail
Počet stran: 76 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 1998
Počet kusů na skladě: 11
Cena:37,00 Kč  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |