SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ - SLON
  
 Přihlášení:
 Jméno:
 Heslo:
 


    SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ (SLON), Jilská 1, 110 00 Praha 1, Tel./Fax: 222220025, email: redakce@slon-knihy.cz
   
Nabídka tištěných i elektronických knih
Studijní texty
 | Základy sociologie | Mimo ediční řady | KLAS | MOST | POST | Studie | Sociologické pojmosloví | Pracovní texty | Studijní texty | Anglická řada | Sociologické aktuality | Ze sociologických archivů | Cizí knihy v distribuci | Politické systémy | Gender sondy | ediční řada CARGO |  
 Hledej: v  
V ediční řadě Studijní texty vycházejí původní i přeložené výkladové texty, jakož i studie přinášející nové a netradiční pohledy na společenské problémy. Jsou do ní zařazovány i antologie překladů k tématům, která u nás nejsou dobře badatelsky zpracována.
Vyšlo 
348 - Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách (Několik zásad pr - Šanderová Jadwiga
Rozebráno. Dotisk 2014 Kniha je určena studentům společenských věd. V první části zde ti, kdo se dosud nesetkali s náročnějším odborným textem, naleznou několik rad, jak jej číst. Většina textu...
ISBN: 978-80-86429-40-3
Detail
Počet stran: 209 Vazba: brož. Vydání: třetí dotisk Datum vydání: 10/2014
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:255,00 Kč  
Tuto knihu lze koupit v elektronické podobě
eReadingZakoupit knihu ZDE
KosmasZakoupit knihu ZDE

Vyšlo 
219 - Jazyk a identita etnických menšin. Možnosti zachování a revitalizace - Šatava Leoš
Současný svět je vystaven silným globalizačním a unifikačním tendencím. Tato skutečnost zásadním způsobem ovlivňuje řadu oblastí života společnosti. Mezi ně patří také sféry jazyka a etnicity, v ni...
ISBN: 978-80-86429-83-0
Detail
Počet stran: 216 Vazba: brož. Vydání: 2., doplnění, ve SLONu 1. Datum vydání: 11. 3. 2009
Počet kusů na skladě: 356
Cena:259,00 Kč  
Vyšlo 
413 - Jedinec a společnost. Úvahy nad konceptem homo sociologicus - Šubrt Jiří, Německý Marek a kolektiv
Kniha se vrací k některým otázkám, které před více jak půl stoletím formuloval Ralf Dahrendorf. Ten tehdy v práci Homo sociologicus konstatoval, že v základu jednotlivých sociálních věd je vždy obs...
ISBN: 978-80-7419-266-1
Detail
Počet stran: 171 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2018
Počet kusů na skladě: 110
Cena:280,00 Kč  
Vyšlo 
317 - Jinakost - postižení - kritika: Společenské konstrukty nezpůsobilosti - Kolářová Kateřina (ed.)
Kniha Jinakost – postižení – kritika nabízí nové pohledy na tělesnou a intelektuální jinakost. „Postižení“ ukazuje nikoliv jako patologický jev čekající na vyléčení a charitativní pomoc, nýbrž jako...
ISBN: 978-80-7419-050-6
Detail
Počet stran: 581 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 12/2012
Počet kusů na skladě: 472
Cena:777,00 Kč  
Novinka 
425 - Klasická sociologie ve střední Evropě: Mezi centrem a periferií - Janák Dušan
Kniha nahlíží na sociologii ve střední Evropě před druhou světovou válkou postupně ze čtyř vzájemně se doplňujících úhlů pohledu: z pohledu dějin institucí, z perspektivy historické sociologie vědě...
ISBN: 978-80-7419-278-4
Detail
Počet stran: 378 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2018
Počet kusů na skladě: 71
Cena:395,00 Kč  
Vyšlo 
57 - Komunita občanská a komunita terapeutick - Hartl Pavel
Kniha je první souhrnnou publikací u nás, která vysvětluje základní principy komunitní práce a podrobně popisuje i srovnává rozdílné druhy komunit: komunitu občanskou, léčebnou a výcvikovou. Každé ...
ISBN: 80-85850-45-1
Detail
Počet stran: 221 Vazba: brož. Vydání: první vyd. rozebráno Datum vydání: 1997
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:neuvedena  
Vyšlo 
311 - Koncepty, teorie a měření kvality života - Heřmanová Eva
Kniha je pojata jako komplexní pohled na problematiku kvality života, tak jak se obsahově a metodicky měnila od poloviny 20. století až do dnešní doby. Podává přehled základních informačních a dato...
ISBN: 978-80-7419-106-0
Detail
Počet stran: 239 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 12/2012
Počet kusů na skladě: 357
Cena:378,00 Kč  
Tuto knihu lze koupit v elektronické podobě
Levná knihovnaZakoupit knihu ZDE

Vyšlo 
291 - Kultura jako všelék? Kritika soudobých přístupů - Horáková Hana
Kniha je výsledkem několikaleté badatelské práce autorky na téma kultura z antropologického hlediska. Reaguje na převahu postmodernistického diskurzu o kultuře v akademickém prostředí i veřejném pr...
ISBN: 978-80-7419-103-9
Detail
Počet stran: 318 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2012/6
Počet kusů na skladě: 356
Cena:390,00 Kč  
Vyšlo 
178 - Manuál prognostických metod - Potůček Martin (ed.)
Manuál prognostických metod vychází ze zkušeností českých prognostických pracovišť s uplatněním prognostických metod. Je zpracován tak, aby vyšel vstříc potřebám českých (příp. i slovenských) čtená...
ISBN: 80-86429-55-5
Detail
Počet stran: 193 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 28.8.2006
Počet kusů na skladě: 112
Cena:240,00 Kč  
Vyšlo 
49 - Metody sociální práce - Řezníček Ivo
Autor v této učebnici uplatnil jak své více než desetileté zkušenosti z praxe i výuky sociální práce ve Spojených státech, kam odešel v roce 1975, tak i zkušenosti se zaváděním oboru sociální práce...
ISBN: 80-85850-00-1
Detail
Počet stran: 75 Vazba: brož. Vydání: dotisk prvního vyd. rozebrán Datum vydání: 2000
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:neuvedena  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |