SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ - SLON
  


    SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ (SLON), Jilská 1, 110 00 Praha 1, Tel./Fax: 222220025, email: redakce@slon-knihy.cz
   
Nabídka tištěných i elektronických knih
Studijní texty
 | Základy sociologie | Mimo ediční řady | KLAS | MOST | POST | Studie | Sociologické pojmosloví | Pracovní texty | Studijní texty | Anglická řada | Sociologické aktuality | Ze sociologických archivů | Cizí knihy v distribuci | Politické systémy | Gender sondy | ediční řada CARGO |  
 Hledej: v  
V ediční řadě Studijní texty vycházejí původní i přeložené výkladové texty, jakož i studie přinášející nové a netradiční pohledy na společenské problémy. Jsou do ní zařazovány i antologie překladů k tématům, která u nás nejsou dobře badatelsky zpracována.
Vyšlo 
357 - Počátky sociologie ve střední Evropě. Studie k formování sociologie - Janák Dušan a kolektiv
Kniha pojednává o počátcích sociologie ve střední Evropě, která je definována úžeji a geopoliticky: je zaměřena na počátky sociologie v  Polsku, českých zemích, Slovensku a Maďarsku. Jednotlivé kap...
ISBN: 978-80-7419-176-3
Detail
Počet stran: 279 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 12/2014
Počet kusů na skladě: 62
Cena:375,00 Kč  
Tuto knihu lze koupit v elektronické podobě
Levná knihovnaZakoupit knihu ZDE

Vyšlo 
139 - Pohledy na národ a nacionalismus (Čítanka textů) - Hroch Miroslav (ed.)
Problém národa a nacionalismu, jemuž je věnována tato čítanka, zaměstnával celé generace historiků, sociologů, filozofů, politologů, etnologů, antropologů, literárních vědců i lingvistů od poloviny...
ISBN: 80-86429-20-2
Detail
Počet stran: 451 Vazba: pevná Vydání: první Datum vydání: 11/2003
Počet kusů na skladě: 31
Cena:620,00 Kč  
Vyšlo 
382 - Pohyb a začlenění. Francouzská perspektiva - Sitek Pavel (ed.)
Pohyb a začlenění, tedy (i)migrační otázky, jsou velmi komplexní fenomény, které jsou nedílnou součástí každodennosti a se kterými má francouzská společnost dlouhodobou zkušenost. Francouzské sociá...
ISBN: 978-80-7419-184-8
Detail
Počet stran: 217 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2/2016
Počet kusů na skladě: 99
Cena:289,00 Kč  
Vyšlo 
125 - Postižitelné proudy dějin (Civilizace a sociální formace, struktury a - Krejčí Jaroslav
Rozebráno! Jedná se v českém prostředí o objevnou práci, která spojuje přístup komparativní religionistiky, obecné historie a sociologie dějin. Autor postihuje tendence dějinného vývoje hlavních...
ISBN: 80-86429-09-1
Detail
Počet stran: 563 Vazba: pevná Vydání: první Datum vydání: 2002
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:395,00 Kč  
Vyšlo 
205 - Příručka sociologie náboženství - Nešpor Zdeněk R., Václavík David a kol.
Encyklopedická příručka sociologie náboženství seznamuje s (1.) vývojem, hlavními přístupy a metodami této disciplíny, (2.) jejími aktuálními tématy a výzkumnými okruhy a (3.) hlavními postavami ob...
ISBN: 978-80-86429-92-2
Detail
Počet stran: 449 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 13.11.2008
Počet kusů na skladě: 44
Cena:259,00 Kč  
Vyšlo 
133 - Příruční slovník občana - Mičienka Marek
Tato příručka vymezuje důležité pojmy, jež souvisí s životem v demokratické společnosti. Pojednává o tématech, ve kterých by se měl na počátku 21. století každý občan orientovat. Na rozdíl od běžný...
ISBN: 80-86429-17-2
Detail
Počet stran: 283 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 7/2003
Počet kusů na skladě: 42
Cena:199,00 Kč  
Vyšlo 
121 - Průvodce po demokracii, 2. vydání - Kohák Erazim
Průvodce po demokracii je svěží a neotřelá knížka, jež má sloužit jako východisko diskuse nad jednotlivými situacemi, které demokracie přináší, a nad problémy, které řeší. Čtenáře jistě překvapí i ...
ISBN: 80-86429-03-2
Detail
Počet stran: 162 Vazba: brož. Vydání: druhé, upravené Datum vydání: 2002
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:149,00 Kč  
Vyšlo 
208 - Rodina a společnost, 2. vydání - dotisk 2011 - Možný Ivo
Dotisk druhého vydání. Druhé, přepracované vydání úspěšné učebnice. Kniha přináší úvod do sociologického pohledu na rodinu. Vychází z autorovy monografie Sociologie rodiny (1999 a 2002), ale po...
ISBN: 978-80-86429-87-8
Detail
Počet stran: 324 Vazba: brož. Vydání: druhé - dotisk Datum vydání: 5.4.2011, dotisk 201
Počet kusů na skladě: 85
Cena:280,00 Kč  
Vyšlo 
113 - Sociální stát (Východiska a přístupy) - Večeřa Miloš
Kniha je přehledným výkladem základních východisek a přístupů k sociálnímu státu. S využitím řady teoretických studií i komparativních údajů z vyspělých zemí seznamuje se stoletým vývojem sociálníh...
ISBN: 80-85850-16-8
Detail
Počet stran: 112 Vazba: brož. Vydání: druhé, uprav.-dotisk Datum vydání: 2001
Počet kusů na skladě: 5
Cena:neuvedena  
Novinka 
440 - Sociální teorie. Vybrané přednášky - Joas Hans a Wolfgang Knöbl
Kniha obsahuje čtyři vybrané kapitoly (přednášky) z rozsáhlé knihy Sozialtheorie: zwanzig einführende Vorlesungen, která vyšla v němčině poprvé v roce 2004, v angličtině v roce 2009 a od té doby v ...
ISBN: 978-80-7419-290-6
Detail
Počet stran: 247 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 7/2020
Počet kusů na skladě: 139
Cena:490,00 Kč  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |