SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ - SLON
  
 Přihlášení:
 Jméno:
 Heslo:
 


    SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ (SLON), Jilská 1, 110 00 Praha 1, Tel./Fax: 222220025, email: redakce@slon-knihy.cz
   
Nabídka tištěných i elektronických knih
Studijní texty
 | Základy sociologie | Mimo ediční řady | KLAS | MOST | POST | Studie | Sociologické pojmosloví | Pracovní texty | Studijní texty | Anglická řada | Sociologické aktuality | Ze sociologických archivů | Cizí knihy v distribuci | Politické systémy | Gender sondy | ediční řada CARGO |  
 Hledej: v  
V ediční řadě Studijní texty vycházejí původní i přeložené výkladové texty, jakož i studie přinášející nové a netradiční pohledy na společenské problémy. Jsou do ní zařazovány i antologie překladů k tématům, která u nás nejsou dobře badatelsky zpracována.
Vyšlo 
125 - Postižitelné proudy dějin (Civilizace a sociální formace, struktury a - Krejčí Jaroslav
Rozebráno! Jedná se v českém prostředí o objevnou práci, která spojuje přístup komparativní religionistiky, obecné historie a sociologie dějin. Autor postihuje tendence dějinného vývoje hlavních...
ISBN: 80-86429-09-1
Detail
Počet stran: 563 Vazba: pevná Vydání: první Datum vydání: 2002
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:395,00 Kč  
Vyšlo 
131 - Příručka diplomata - Feltham Ralph
Rozebráno! Vydáním Příručky diplomata britského autora Ralpha Felthama vychází nakladatelství vstříc poptávce po tzv. diplomatické kuchařce, tj. sumáři základních znalostí a dovedností diplomata...
ISBN: 80-86429-13-X
Detail
Počet stran: 262 Vazba: pevná Vydání: první Datum vydání: 10/2003
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:330,00 Kč  
Vyšlo 
205 - Příručka sociologie náboženství - Nešpor Zdeněk R., Václavík David a kol.
Encyklopedická příručka sociologie náboženství seznamuje s (1.) vývojem, hlavními přístupy a metodami této disciplíny, (2.) jejími aktuálními tématy a výzkumnými okruhy a (3.) hlavními postavami ob...
ISBN: 978-80-86429-92-2
Detail
Počet stran: 449 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 13.11.2008
Počet kusů na skladě: 356
Cena:259,00 Kč  
Vyšlo 
133 - Příruční slovník občana - Mičienka Marek
Tato příručka vymezuje důležité pojmy, jež souvisí s životem v demokratické společnosti. Pojednává o tématech, ve kterých by se měl na počátku 21. století každý občan orientovat. Na rozdíl od běžný...
ISBN: 80-86429-17-2
Detail
Počet stran: 283 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 7/2003
Počet kusů na skladě: 42
Cena:199,00 Kč  
Vyšlo 
121 - Průvodce po demokracii, 2. vydání - Kohák Erazim
Průvodce po demokracii je svěží a neotřelá knížka, jež má sloužit jako východisko diskuse nad jednotlivými situacemi, které demokracie přináší, a nad problémy, které řeší. Čtenáře jistě překvapí i ...
ISBN: 80-86429-03-2
Detail
Počet stran: 162 Vazba: brož. Vydání: druhé, upravené Datum vydání: 2002
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:149,00 Kč  
Vyšlo 
106 - Riziková mládež - Labáth Vladimír
Rozebráno. Práce týmu českých a slovenských autorů přináší poznatky o té části mládeže, která vyhledává riziko či nepřiměřená dobrodružství, spojená někdy s agresivním chováním, o mladých lidech...
ISBN: 80-85850-66-4
Detail
Počet stran: 157 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2001
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:neuvedena  
Vyšlo 
208 - Rodina a společnost, 2. vydání - dotisk 2011 - Možný Ivo
Dotisk druhého vydání. Druhé, přepracované vydání úspěšné učebnice. Kniha přináší úvod do sociologického pohledu na rodinu. Vychází z autorovy monografie Sociologie rodiny (1999 a 2002), ale po...
ISBN: 978-80-86429-87-8
Detail
Počet stran: 324 Vazba: brož. Vydání: druhé - dotisk Datum vydání: 5.4.2011, dotisk 201
Počet kusů na skladě: 482
Cena:280,00 Kč  
Vyšlo 
136 - Rodina jako instituce a vztahová síť, 3. vydání - Matoušek Oldřich
Kniha podává přehled kulturní historie rodiny jako instituce, výklad psychologického pojmosloví a metod sloužících k popisu dnešní rodiny, v závěrečné části pak přehled rodinných problémů, s nimiž ...
ISBN: 80-86429-19-9
Detail
Počet stran: 161 Vazba: brož. Vydání: třetí Datum vydání: 8/2003
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:neuvedena  
Vyšlo 
18 - Sociální politika - Potůček Martin
Učební text seznamuje s historií, teorií, koncepty a zkušenostmi sociální politiky jako vědního oboru i jako sociální praxe. Politika zaměstnanosti, politika sociálního zabezpečení, zdravotní polit...
ISBN: 80-85850-01-X
Detail
Vazba: brož. Vydání: první vyd. rozebráno Datum vydání: 1995
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:neuvedena  
Vyšlo 
113 - Sociální stát (Východiska a přístupy) - Večeřa Miloš
Kniha je přehledným výkladem základních východisek a přístupů k sociálnímu státu. S využitím řady teoretických studií i komparativních údajů z vyspělých zemí seznamuje se stoletým vývojem sociálníh...
ISBN: 80-85850-16-8
Detail
Počet stran: 112 Vazba: brož. Vydání: druhé, uprav.-dotisk Datum vydání: 2001
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:neuvedena  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |