SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ - SLON
  
 Přihlášení:
 Jméno:
 Heslo:
 


    SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ (SLON), Jilská 1, 110 00 Praha 1, Tel./Fax: 222220025, email: redakce@slon-knihy.cz
   
Nabídka tištěných i elektronických knih
Studijní texty
 | Základy sociologie | Mimo ediční řady | KLAS | MOST | POST | Studie | Sociologické pojmosloví | Pracovní texty | Studijní texty | Anglická řada | Sociologické aktuality | Ze sociologických archivů | Cizí knihy v distribuci | Politické systémy | Gender sondy | ediční řada CARGO |  
 Hledej: v  
V ediční řadě Studijní texty vycházejí původní i přeložené výkladové texty, jakož i studie přinášející nové a netradiční pohledy na společenské problémy. Jsou do ní zařazovány i antologie překladů k tématům, která u nás nejsou dobře badatelsky zpracována.
Vyšlo 
136 - Rodina jako instituce a vztahová síť, 3. vydání - Matoušek Oldřich
Kniha podává přehled kulturní historie rodiny jako instituce, výklad psychologického pojmosloví a metod sloužících k popisu dnešní rodiny, v závěrečné části pak přehled rodinných problémů, s nimiž ...
ISBN: 80-86429-19-9
Detail
Počet stran: 161 Vazba: brož. Vydání: třetí Datum vydání: 8/2003
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:neuvedena  
Vyšlo 
18 - Sociální politika - Potůček Martin
Učební text seznamuje s historií, teorií, koncepty a zkušenostmi sociální politiky jako vědního oboru i jako sociální praxe. Politika zaměstnanosti, politika sociálního zabezpečení, zdravotní polit...
ISBN: 80-85850-01-X
Detail
Vazba: brož. Vydání: první vyd. rozebráno Datum vydání: 1995
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:neuvedena  
Vyšlo 
113 - Sociální stát (Východiska a přístupy) - Večeřa Miloš
Kniha je přehledným výkladem základních východisek a přístupů k sociálnímu státu. S využitím řady teoretických studií i komparativních údajů z vyspělých zemí seznamuje se stoletým vývojem sociálníh...
ISBN: 80-85850-16-8
Detail
Počet stran: 112 Vazba: brož. Vydání: druhé, uprav.-dotisk Datum vydání: 2001
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:neuvedena  
Novinka 
440 - Sociální teorie. Vybrané přednášky - Joas Hans a Wolfgang Knöbl
Kniha obsahuje čtyři vybrané kapitoly (přednášky) z rozsáhlé knihy Sozialtheorie: zwanzig einführende Vorlesungen, která vyšla v němčině poprvé v roce 2004, v angličtině v roce 2009 a od té doby v ...
ISBN: 978-80-7419-290-6
Detail
Počet stran: 247 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 7/2020
Počet kusů na skladě: 400
Cena:490,00 Kč  
Vyšlo 
126 - Současná filosofie sociálních věd - Fay Brian
Kniha se zabývá základními metodologickými a filosofickými otázkami věd o společnosti. Přehlednou formou prezentuje stěžejní problémové okruhy a odpovědi na ně, jak je přinášejí hlavní paradigmata ...
ISBN: 80-86429-10-5
Detail
Počet stran: 324 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2002
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:neuvedena  
Vyšlo 
134 - Společenské souvislosti trhu práce - Brožová Dagmar
Tato knížka vykládá a vysvětluje dění na trzích práce, včetně jeho širších společenských souvislostí, na základě teoretického poznání o fungování trhů práce. Výklad ekonomických názorů na fungování...
ISBN: 80-86429-16-4
Detail
Počet stran: 140 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 6/2003
Počet kusů na skladě: 377
Cena:155,00 Kč  
Vyšlo 
112 - Srovnávací ústavní inženýrství - Sartori Giovanni
Druhé vydání. Za jakých okolností je vhodný určitý volební systém? Jaké jsou výhody, nevýhody a pravděpodobné účinky jednotlivých volebních systémů? Proč vyvíjejí političtí předáci tolik úsilí k...
ISBN: 978-80-7419-048-3
Detail
Počet stran: 238 Vazba: brož. Vydání: druhé Datum vydání: 6/2011
Počet kusů na skladě: 116
Cena:330,00 Kč  
Vyšlo 
190 - Státověda a teorie politiky - Neubauer Zdeněk
Neubauerova Státověda a theorie politiky byla v roce 1947, kdy poprvé vyšla, přijata odbornou veřejností i poučenými laiky jako pozoruhodné systematické dílo, věnované především teoretickým problém...
ISBN: 80-86429-51-2
Detail
Počet stran: 359 Vazba: vázaná Vydání: první ve SLONu Datum vydání: 19.6.2007
Počet kusů na skladě: 238
Cena:338,00 Kč  
Vyšlo 
392 - Strany, volby a demokracie. Od Duvergera k Sartorimu a dále - Novák Miroslav (ed.)
Kniha Strany, volby a demokracie se s důrazem na dílo a odkaz tří světově významných politologů – Maurice Duvergera, Giovanniho Sartoriho a Arenda Lijpharta – zaměřuje na důkladnou analýzu vývoje o...
ISBN: 978-80-7419-233-3
Detail
Počet stran: 516 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 11/2016
Počet kusů na skladě: 103
Cena:499,00 Kč  
Tuto knihu lze koupit v elektronické podobě
Levná knihovnaZakoupit knihu ZDE

Vyšlo 
242 - Svoboda, svědomí, soužití (Kapitoly z mezilidské etiky) - dotisk 2010 - Kohák Erazim
Dotisk 2010 Etika a svoboda - jak se to rýmuje? Podle běžných představ ne zrovna dobře. Na etiku si dnes dělají nárok především různí mravokárci, kteří se rozhořčují nad zkažeností světa. Ve jmé...
ISBN: 978-80-86429-35-9
Detail
Počet stran: 216 Vazba: brož. Vydání: dotisk 1. vydání Datum vydání: 1.6.2010
Počet kusů na skladě: 40
Cena:230,00 Kč  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |