SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ - SLON
  
 Přihlášení:
 Jméno:
 Heslo:
 


    SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ (SLON), Jilská 1, 110 00 Praha 1, Tel./Fax: 222220025, email: redakce@slon-knihy.cz
   
Nabídka tištěných i elektronických knih
Studijní texty
 | Základy sociologie | Mimo ediční řady | KLAS | MOST | POST | Studie | Sociologické pojmosloví | Pracovní texty | Studijní texty | Anglická řada | Sociologické aktuality | Ze sociologických archivů | Cizí knihy v distribuci | Politické systémy | Gender sondy | ediční řada CARGO |  
 Hledej: v  
V ediční řadě Studijní texty vycházejí původní i přeložené výkladové texty, jakož i studie přinášející nové a netradiční pohledy na společenské problémy. Jsou do ní zařazovány i antologie překladů k tématům, která u nás nejsou dobře badatelsky zpracována.
Vyšlo 
126 - Současná filosofie sociálních věd - Fay Brian
Kniha se zabývá základními metodologickými a filosofickými otázkami věd o společnosti. Přehlednou formou prezentuje stěžejní problémové okruhy a odpovědi na ně, jak je přinášejí hlavní paradigmata ...
ISBN: 80-86429-10-5
Detail
Počet stran: 324 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2002
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:neuvedena  
Vyšlo 
134 - Společenské souvislosti trhu práce - Brožová Dagmar
Tato knížka vykládá a vysvětluje dění na trzích práce, včetně jeho širších společenských souvislostí, na základě teoretického poznání o fungování trhů práce. Výklad ekonomických názorů na fungování...
ISBN: 80-86429-16-4
Detail
Počet stran: 140 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 6/2003
Počet kusů na skladě: 377
Cena:155,00 Kč  
Vyšlo 
112 - Srovnávací ústavní inženýrství - Sartori Giovanni
Druhé vydání. Za jakých okolností je vhodný určitý volební systém? Jaké jsou výhody, nevýhody a pravděpodobné účinky jednotlivých volebních systémů? Proč vyvíjejí političtí předáci tolik úsilí k...
ISBN: 978-80-7419-048-3
Detail
Počet stran: 238 Vazba: brož. Vydání: druhé Datum vydání: 6/2011
Počet kusů na skladě: 573
Cena:330,00 Kč  
Vyšlo 
190 - Státověda a teorie politiky - Neubauer Zdeněk
Neubauerova Státověda a theorie politiky byla v roce 1947, kdy poprvé vyšla, přijata odbornou veřejností i poučenými laiky jako pozoruhodné systematické dílo, věnované především teoretickým problém...
ISBN: 80-86429-51-2
Detail
Počet stran: 359 Vazba: vázaná Vydání: první ve SLONu Datum vydání: 19.6.2007
Počet kusů na skladě: 238
Cena:338,00 Kč  
Vyšlo 
392 - Strany, volby a demokracie. Od Duvergera k Sartorimu a dále - Novák Miroslav (ed.)
Kniha Strany, volby a demokracie se s důrazem na dílo a odkaz tří světově významných politologů – Maurice Duvergera, Giovanniho Sartoriho a Arenda Lijpharta – zaměřuje na důkladnou analýzu vývoje o...
ISBN: 978-80-7419-233-3
Detail
Počet stran: 516 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 11/2016
Počet kusů na skladě: 245
Cena:499,00 Kč  
Tuto knihu lze koupit v elektronické podobě
Levná knihovnaZakoupit knihu ZDE

Vyšlo 
242 - Svoboda, svědomí, soužití (Kapitoly z mezilidské etiky) - dotisk 2010 - Kohák Erazim
Dotisk 2010 Etika a svoboda - jak se to rýmuje? Podle běžných představ ne zrovna dobře. Na etiku si dnes dělají nárok především různí mravokárci, kteří se rozhořčují nad zkažeností světa. Ve jmé...
ISBN: 978-80-86429-35-9
Detail
Počet stran: 216 Vazba: brož. Vydání: dotisk 1. vydání Datum vydání: 1.6.2010
Počet kusů na skladě: 528
Cena:230,00 Kč  
Vyšlo 
37 - Systémy politických stran - Novák Miroslav
Pojem systému stran je dnes určující pro pochopení politických režimů a jejich reálného fungování. Po první kapitole, která se zabývá otázkou, co jsou politické strany a jak vznikly, proto autor př...
ISBN: 80-85850-22-2
Detail
Počet stran: 264 Vazba: brož. Vydání: první
Počet kusů na skladě: kniha je k dispozici pouze jako e-kniha
Cena:neuvedena  
Tuto knihu lze koupit v elektronické podobě
eReadingZakoupit knihu ZDE

Vyšlo 
388 - Teorie etnicity. Čítanka textů - Jakoubek Marek (ed.)
Kniha Teorie etnicity (čítanka textů) splácí dlouhodobý dluh sociálněvědní i celospolečenské tematizaci etnicity v naší zemi. Ačkoli etnicita patří mezi základní koncepty moderních společenských vě...
ISBN: 978-80-7419-185-5
Detail
Počet stran: 733 Vazba: vázaná Vydání: první Datum vydání: 2016
Počet kusů na skladě: 96
Cena:880,00 Kč  
Vyšlo 
154 - Umění pomáhat (Učebnice metod sociální praxe), 2. vydání - dotisk - Úlehla Ivan
DOTISK je rozebraný Umění pomáhat je přehledná učebnice základních postupů práce s lidmi, kteří potřebují pomoc. Je to knížka návodná, kterou čtenáři mohou ihned aplikovat na svou práci s klienty....
ISBN: 978-80-86429-36-6
Detail
Počet stran: 128 Vazba: brož. Vydání: druhé - dotisk Datum vydání: 2. 9. 2009
Počet kusů na skladě: kniha je k dispozici pouze jako e-kniha
Cena:neuvedena  
Tuto knihu lze koupit v elektronické podobě
eReadingZakoupit knihu ZDE

Vyšlo 
25 - Ústavní péče, 2. vydání - Matoušek Oldřich
Učebnice podává stručný nástin historie ústavů, popis předsudků, na něž ústavní péče pod vlivem dědictví osvícenství a dědictví reálného socialismu dodnes naráží, a výčet hlavních principů a rizik ...
ISBN: 80-85850-76-1
Detail
Počet stran: 159 Vazba: brož. Vydání: druhé, rozš. a přeprac. Datum vydání: 1999
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:129,00 Kč  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |