SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ - SLON
  
 Přihlášení:
 Jméno:
 Heslo:
 


    SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ (SLON), Jilská 1, 110 00 Praha 1, Tel./Fax: 222220025, email: redakce@slon-knihy.cz
   
Nabídka tištěných i elektronických knih
Studijní texty
 | Základy sociologie | Mimo ediční řady | KLAS | MOST | POST | Studie | Sociologické pojmosloví | Pracovní texty | Studijní texty | Anglická řada | Sociologické aktuality | Ze sociologických archivů | Cizí knihy v distribuci | Politické systémy | Gender sondy | ediční řada CARGO |  
 Hledej: v  
V ediční řadě Studijní texty vycházejí původní i přeložené výkladové texty, jakož i studie přinášející nové a netradiční pohledy na společenské problémy. Jsou do ní zařazovány i antologie překladů k tématům, která u nás nejsou dobře badatelsky zpracována.
Vyšlo 
277 - Úvod do sociohistorie - Noiriel Gérard
Úvod do sociohistorie stručně představuje přístup a metodu kombinující sociologii a historii. Autor nastiňuje zvláštnosti obou disciplín, charakterizuje jejich stěžejní osobnosti a díla a poté vybí...
ISBN: 978-80-7419-061-2
Detail
Počet stran: 146 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 14.2.2012
Počet kusů na skladě: 365
Cena:225,00 Kč  
Vyšlo 
286 - Úvod do sociologie, 6. vydání - Keller Jan
Učebnice seznamující čtenáře se základními kategoriemi moderní sociologické teorie, hlavními směry sociologického myšlení a předními osobnostmi sociologie 20. století.
ISBN: 978-80-7419-102-2
Detail
Počet stran: 204 Vazba: brož. Vydání: 6. vydání Datum vydání: 16.5.2012
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:190,00 Kč  
Vyšlo 
426 - Úvod do studia politiky - druhé vydání - Novák Miroslav et al.
Druhé vydání úspěšné učebnice obsahuje přepracované kapitoly a je rozšířeno o dvě nové. Tato učebnice je určena zejména vysokoškolským studentům sociálních a humanitních věd bakalářského a magiste...
ISBN: 978-80-7419-263-0
Detail
Počet stran: 925 Vazba: pevná Vydání: druhé, rozš. a dopl. Datum vydání: 5/2019
Počet kusů na skladě: 96
Cena:749,00 Kč  
Vyšlo 
170 - Veřejná politika - Potůček Martin a kol.
Dotisk 2010. Tato publikace je první učebnicí veřejné politiky, vydanou v českém jazyce. Nabízí ucelený soubor poznatků o tomto novém, dynamicky se vyvíjejícím a průřezovém vědním oboru nejen je...
ISBN: 978-80-86429-50-2
Detail
Počet stran: 398 Vazba: brož. Vydání: 1. - dotisk 2010 Datum vydání: dotisk 2.11.2010
Počet kusů na skladě: 84
Cena:290,00 Kč  
Vyšlo 
66 - Výzva demokracie. Systém vlády v USA - Janda Kenneth et al.
Tato kniha patří svým pojetím ke klasickým a zároveň k nejlepším učebnicím amerického politického systému (American government). Klasickým, protože zahrnuje všechny podstatné náležitosti popisu sys...
ISBN: 80-85850-54-0
Detail
Počet stran: 423 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 1998
Počet kusů na skladě: 2
Cena:255,00 Kč  
Vyšlo 
257 - Zelená svatozář - dotisk 2. vydání (2011) - Kohák Erazim
Autor knihy vychází z předpokladu, že lidstvo je dnes příliš početné, náročné a mocné, než aby mohlo bezmyšlenkovitě podřizovat potřeby mimolidského světa svým přáním. Sebelepší technická řešení ek...
ISBN: 978-80-80850-86-4
Detail
Počet stran: 212 Vazba: brož. Vydání: druhé, přeprac.-dotisk Datum vydání: 22.2.2011
Počet kusů na skladě: 6
Cena:189,00 Kč  
Tuto knihu lze koupit v elektronické podobě
KosmasZakoupit knihu ZDE

Vyšlo 
200 - Ženská literární tradice a hledání identit. Antologie angloamerické fe - Oates-Indruchová Libora (ed.)
Tato kniha svou koncepcí a strukturou volně navazuje na antologii Dívčí válka s ideologií: Klasické texty angloamerického feministického myšlení (SLON 1988). Obsahem se ale zaměřuje na literární te...
ISBN: 978-80-86429-69-4
Detail
Počet stran: 409 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 3/2008
Počet kusů na skladě: 44
Cena:449,00 Kč  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |