SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ - SLON
  
 Přihlášení:
 Jméno:
 Heslo:
 


    SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ (SLON), Jilská 1, 110 00 Praha 1, Tel./Fax: 222220025, email: redakce@slon-knihy.cz
   
Nabídka tištěných i elektronických knih
Studijní texty
 | Základy sociologie | Mimo ediční řady | KLAS | MOST | POST | Studie | Sociologické pojmosloví | Pracovní texty | Studijní texty | Anglická řada | Sociologické aktuality | Ze sociologických archivů | Cizí knihy v distribuci | Politické systémy | Gender sondy | ediční řada CARGO |  
 Hledej: v  
V ediční řadě Studijní texty vycházejí původní i přeložené výkladové texty, jakož i studie přinášející nové a netradiční pohledy na společenské problémy. Jsou do ní zařazovány i antologie překladů k tématům, která u nás nejsou dobře badatelsky zpracována.
Vyšlo 
388 - Teorie etnicity. Čítanka textů - Jakoubek Marek (ed.)
Kniha Teorie etnicity (čítanka textů) splácí dlouhodobý dluh sociálněvědní i celospolečenské tematizaci etnicity v naší zemi. Ačkoli etnicita patří mezi základní koncepty moderních společenských vě...
ISBN: 978-80-7419-185-5
Detail
Počet stran: 733 Vazba: vázaná Vydání: první Datum vydání: 2016
Počet kusů na skladě: 96
Cena:880,00 Kč  
Vyšlo 
154 - Umění pomáhat (Učebnice metod sociální praxe), 2. vydání - dotisk - Úlehla Ivan
DOTISK je rozebraný Umění pomáhat je přehledná učebnice základních postupů práce s lidmi, kteří potřebují pomoc. Je to knížka návodná, kterou čtenáři mohou ihned aplikovat na svou práci s klienty....
ISBN: 978-80-86429-36-6
Detail
Počet stran: 128 Vazba: brož. Vydání: druhé - dotisk Datum vydání: 2. 9. 2009
Počet kusů na skladě: kniha je k dispozici pouze jako e-kniha
Cena:neuvedena  
Tuto knihu lze koupit v elektronické podobě
eReadingZakoupit knihu ZDE

Vyšlo 
25 - Ústavní péče, 2. vydání - Matoušek Oldřich
Učebnice podává stručný nástin historie ústavů, popis předsudků, na něž ústavní péče pod vlivem dědictví osvícenství a dědictví reálného socialismu dodnes naráží, a výčet hlavních principů a rizik ...
ISBN: 80-85850-76-1
Detail
Počet stran: 159 Vazba: brož. Vydání: druhé, rozš. a přeprac. Datum vydání: 1999
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:129,00 Kč  
Dotisk 
143 - Úvod do kulturní a sociální antropologie, 2. vydání - Murphy Robert F.
V nakladatelství rozebráno - k dostání jen u distributorů a knihkupců. Tato kniha je prvním systematickým učebnicovým výkladem kulturní a sociální antropologie na českém knižním trhu. V devíti k...
ISBN: 978-80-86429-25-0
Detail
Počet stran: 267 Vazba: brož. Vydání: další dotisk 2. vyd. Datum vydání: 9.2.2010
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:neuvedena  
Vyšlo 
277 - Úvod do sociohistorie - Noiriel Gérard
Úvod do sociohistorie stručně představuje přístup a metodu kombinující sociologii a historii. Autor nastiňuje zvláštnosti obou disciplín, charakterizuje jejich stěžejní osobnosti a díla a poté vybí...
ISBN: 978-80-7419-061-2
Detail
Počet stran: 146 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 14.2.2012
Počet kusů na skladě: 365
Cena:225,00 Kč  
Vyšlo 
286 - Úvod do sociologie, 6. vydání - Keller Jan
Učebnice seznamující čtenáře se základními kategoriemi moderní sociologické teorie, hlavními směry sociologického myšlení a předními osobnostmi sociologie 20. století.
ISBN: 978-80-7419-102-2
Detail
Počet stran: 204 Vazba: brož. Vydání: 6. vydání Datum vydání: 16.5.2012
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:190,00 Kč  
Vyšlo 
276 - Úvod do studia politiky - Novák Miroslav et al.
V nakladatelství rozebráno - k dostání u distributorů a knihkupců. Připravujeme druhé, upravené a doplněné vydání. Tato učebnice je určena zejména vysokoškolským studentům sociálních a humanitní...
ISBN: 978-80-7419-052-0
Detail
Počet stran: 783 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2/2012
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:660,00 Kč  
Vyšlo 
426 - Úvod do studia politiky - druhé vydání - Novák Miroslav et al.
Druhé vydání úspěšné učebnice obsahuje přepracované kapitoly a je rozšířeno o dvě nové. Tato učebnice je určena zejména vysokoškolským studentům sociálních a humanitních věd bakalářského a magiste...
ISBN: 978-80-7419-263-0
Detail
Počet stran: 925 Vazba: pevná Vydání: druhé, rozš. a dopl. Datum vydání: 5/2019
Počet kusů na skladě: 177
Cena:749,00 Kč  
Vyšlo 
170 - Veřejná politika - Potůček Martin a kol.
Dotisk 2010. Tato publikace je první učebnicí veřejné politiky, vydanou v českém jazyce. Nabízí ucelený soubor poznatků o tomto novém, dynamicky se vyvíjejícím a průřezovém vědním oboru nejen je...
ISBN: 978-80-86429-50-2
Detail
Počet stran: 398 Vazba: brož. Vydání: 1. - dotisk 2010 Datum vydání: dotisk 2.11.2010
Počet kusů na skladě: 677
Cena:290,00 Kč  
Vyšlo 
66 - Výzva demokracie. Systém vlády v USA - Janda Kenneth et al.
Tato kniha patří svým pojetím ke klasickým a zároveň k nejlepším učebnicím amerického politického systému (American government). Klasickým, protože zahrnuje všechny podstatné náležitosti popisu sys...
ISBN: 80-85850-54-0
Detail
Počet stran: 423 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 1998
Počet kusů na skladě: 301
Cena:255,00 Kč  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |