SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ - SLON
  


    SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ (SLON), Jilská 1, 110 00 Praha 1, Tel./Fax: 222220025, email: redakce@slon-knihy.cz
   
Nabídka elektronických knih
 Všechny kategorie | Základy sociologie | Mimo ediční řady | KLAS | MOST | POST | Studie | Sociologické pojmosloví | Pracovní texty | Studijní texty | Anglická řada | Sociologické aktuality | Ze sociologických archivů | Cizí knihy v distribuci | Politické systémy | Gender sondy | ediční řada CARGO |  
 Hledej: v  
Vyšlo 
175 - Peníze v moderní kultuře a jiné eseje, 2. vydání - Simmel Georg
Edici KLAS jsme v roce 1997 otevřeli souborem studií jednoho z nejvýznamnějších světových sociologů, Georga Simmela (1858-1918). Esejistickou formou psané úvahy o módě, nepřátelství, cizinci, studu...
ISBN: 80-86429-59-8
Detail
Počet stran: 206 Vazba: brož. Vydání: druhé Datum vydání: 2006/5
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:225,00 Kč  
Tuto knihu lze koupit v elektronické podobě
eReadingZakoupit knihu ZDE

Vyšlo 
351 - Slavné sociologické výzkumy (1899-1949) - Jeřábek Hynek
V nakladatelství rozebráno, k dostání u některých distributorů. Dějiny sociologie je možno sledovat jako vývoj sociologických teorií anebo jako vývoj výzkumných projektů. Počátky sociologie zpra...
ISBN: 978-80-7419-165-7
Detail
Počet stran: 395 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2. 12. 2014
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:345,00 Kč  
Tuto knihu lze koupit v elektronické podobě
KosmasZakoupit knihu ZDE

Vyšlo 
147 - Jací můžeme být? Podoby demokracie a identity v multikulturní situaci - Přibáň Jiří
Tato kniha je souborem kritických reflexí na téma multikulturalismu, který autor chápe jako společenský fakt, nikoli normu, do níž bychom měli vtěsnat naši morálku a politické chování. Multikulturn...
ISBN: 80-86429-30-X
Detail
Počet stran: 115 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 5/2004
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:159,00 Kč  
Tuto knihu lze koupit v elektronické podobě
KosmasZakoupit knihu ZDE

Vyšlo 
373 - Vyvlastněný hlas. Proměny genderové kultury české společnosti 1948–198 - Havelková Hana a Oates-Indruchová Libora (eds.)
V nakladatelství rozebráno, k dostání u některých distributorů a knihkupců. Autorky a autoři této knihy mapují proměny genderové kultury české společnosti v letech 1948 až 1989. Tento proces zah...
ISBN: 978-80-7419-096-4
Detail
Počet stran: 512 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2015
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:410,00 Kč  
Tuto knihu lze koupit v elektronické podobě
Levná knihovnaZakoupit knihu ZDE

Vyšlo 
327 - ¡Que el pueblo mande! Levicové vlády, populismus a změny režimu v - Dvořáková Vladimíra, Buben Radek a Němec Jan
Studium politiky v Latinské Americe má ve světě – a částečně i u nás – bohatou tradici. Byl to totiž vývoj v Latinské Americe, který často určoval výzkumné priority světové politologie. Latinskoame...
ISBN: 978-80-7419-091-9
Detail
Počet stran: 364 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2012
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:377,00 Kč  
Tuto knihu lze koupit v elektronické podobě
Levná knihovnaZakoupit knihu ZDE

Vyšlo 
324 - Aktivita jako projekt. Diskurz aktivního stárnutí a jeho odezvy v živo - Hasmanová Marhánková Jaroslava
Pojem „aktivní stáří“ v současnosti působí jako zaklínadlo téměř všech vládních dokumentů věnujících se problematice stárnutí, stejně tak jako populárních obrazů „obdivuhodných“ seniorů. Koncept ak...
ISBN: 978-80-7419-152-7
Detail
Počet stran: 171 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2013
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:395,00 Kč  
Tuto knihu lze koupit v elektronické podobě
Levná knihovnaZakoupit knihu ZDE

Vyšlo 
342 - Co s prostitucí? Veřejné politiky a práva osob v prostituci - Havelková Barbara a Bellak-Hančilová Blanka (eds.)
Kniha představuje českému publiku zahraniční, zejména feministické, teoretické debaty o veřejných politikách prostituce a současné trendy v právních úpravách této problematiky. Předkládá rovněž kri...
ISBN: 978-80-7419-149-7
Detail
Počet stran: 305 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 7/2014
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:440,00 Kč  
Tuto knihu lze koupit v elektronické podobě
Levná knihovnaZakoupit knihu ZDE

Vyšlo 
336 - Čtenář a stroj. Vybrané metody sociálněvědní analýzy textů - Hájek Martin
Kniha se zabývá metodologií textových analýz v kontextu sociální věd. Tematicky pokrývá tři typy textových analýz, které se v sociálních vědách nejčastěji používají: obsahovou, diskurzní a narativn...
ISBN: 978-80-7419-161-9
Detail
Počet stran: 227 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 20. 5. 2014
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:379,00 Kč  
Tuto knihu lze koupit v elektronické podobě
Levná knihovnaZakoupit knihu ZDE

Vyšlo 
385 - Děvušky a cigarety. O hranicích, migraci a moci - Grygar Jakub
Kniha je studií drobného přeshraničního obchodu v polsko-běloruském pohraničí ovlivněného rozšiřováním Schengenského prostoru k východní vnější hranici Evropské unie. Na základě svého dlouhodobého ...
ISBN: 978-80-7419-234-0
Detail
Počet stran: 256 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 3. 5. 2016
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:340,00 Kč  
Tuto knihu lze koupit v elektronické podobě
Levná knihovnaZakoupit knihu ZDE

Vyšlo 
368 - Hledání stop sociologie v nesociologických vědách - Vodáková Olga
Kniha, jež vznikla v rámci projektu „Dějiny a současnost české sociologie“, zkoumá vliv sociologie na jiné vědní obory (případně vliv oboustranný), a to specificky v Českých zemích, resp. Českoslov...
ISBN: 978-80-7419-180-0
Detail
Počet stran: 180 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2014
Počet kusů na skladě: rozebráno
Cena:269,00 Kč  
Tuto knihu lze koupit v elektronické podobě
Levná knihovnaZakoupit knihu ZDE

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |