SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ - SLON
  
 Přihlášení:
 Jméno:
 Heslo:
 


    SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ (SLON), Jilská 1, 110 00 Praha 1, Tel./Fax: 222220025, email: redakce@slon-knihy.cz
   
Seznam odkazů
AntropoWeb
Kontakt:redakce@antropoweb.cz
www:http://www.antropoweb.cz; www.antropologie.zcu.cz
Informace:internetový portál katedry antropologie Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni

Aspekt
Kontakt:Mýtna 38, 811 07 Bratislava, Slovenská republika
www:http://www.aspekt.sk
Informace:zájmové sdružení žen; feministický časopis; knižní edice Aspektu; knihovna; vzdělávací aktivity; info-doku centrum; elektronická obdoba časopisu Aspekt - Aspekt-in

Biograf, časopis nejen pro biografickou a reflexivni sociologii
Kontakt:editor Barbora Spalová
www:http://www.biograf.org
Informace:odborný časopis pro kvalitativní výzkum v sociálních vědách vychází 3x ročně e-mail: editor@biograf.org

Časopis Sociální práce/Sociálna práca
Kontakt:Michal Šedivý, správce webových stránek časopisu
www:http://socprace.webpark.cz
Informace:Adresa: ASVSP, Gorkého 7, 602 00 Brno e-mail: socialni_prace@quick.cz

CESES FSV UK
Kontakt:Celetná 20, 116 36 Praha 1
www:http://http://ceses.cuni.cz
Informace:Centrum pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze

ČLOVĚK
Kontakt:Zdeněk Beránek
www:http://clovek.ff.cuni.cz
Informace:Společenskovědní časopis Filozofické fakulty UK vychází od roku 2006. Přináší řadu zajímavých článků a studií z oblasti společenských věd. Čtenost časopisu dosáhla již koncem prvního roku fungování téměř 5 000 přístupů za měsíc.

Libri, spol. s r.o., Nakladatelství encyklopedické literatury
Kontakt:libri@libri.cz
www:http://www.libri.cz
Informace:Kancelář: Na Hutmance 7, 158 00 Praha 5 tel.: 251 612 302, 251 613 113 fax: 251 611 013 společná ediční řada nakl. Libri a SLON: Gender sondy

Masarykova česká sociologická společnost
Kontakt:Husova 4, 110 00 Praha 1
www:http://www.ceskasociologicka.org

Mesačník Knihy a spoločnosť
Kontakt:kas@fan.sk
www:http://www.fan.sk/kas
Informace:adresa: Stará vinárska 3, 811 04 Bratislava, SR tel.: +421 /2/ 5441 5036 fax: +421 /2/ 5463 0089

migraceonline.cz
Kontakt:Multikulturní centrum Praha, Vodičkova 36, Praha 1
www:http://www.migraceonline.cz
Informace:Webový portál migraceonline.cz se již od roku 2002 zaměřuje na vývoj postavení různých skupin cizinců v ČR a dalších zemích střední a východní Evropy. Portál systematicky mapuje výzkumy týkající se migrace, vývoj legislativy v oblasti migračních a azylových politik a činnost vládních a nevládních institucí.

Sociologické večery
Kontakt:sociologickevecery@centrum.cz
www:http://www.sociologickevecery.fsv.cuni.cz
Informace:Sociologické večery navazují na tradici Sociologických úterků. Jejich náplní jsou aktuální témata ze sociologie a příbuzných společenských věd. Setkání probíhají formou přednášky pozvaného hosta a následné diskuse.

Svaz českých knihkupců a nakladatelů
Kontakt:sckn@sckn.cz
www:http://www.sckn.cz
Informace:kancelář: Melantrichova 15, 110 00 Praha 1 tel./fax: 224 219 944; tel. 224 219 942 DVT - databáze vydaných titulů časopis Knižní novinky Český knižní trh žebříček nejprodávanějších knih a jiné zajímavosti

www.demografie.info
Kontakt:Daniel Hůle
www:http://www.demografie.info; http://www.demografie.cz
Informace:nový demografický informační portál 1. uveřejňuje obecné informace o demografii, 2. podrobněji se věnuje demografii Romů, Gender studies a do budoucna se chce věnovat i migraci, 3. přináši aktuální informace z oblasti demografie i oblastí příbuzných a 4. zhruba v periodě jednoho týdne uveřejňuje analýzy na aktuální společenská témata z pohledu demografie