SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ - SLON
  
 Přihlášení:
 Jméno:
 Heslo:
 


    SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ (SLON), Jilská 1, 110 00 Praha 1, Tel./Fax: 222220025, email: redakce@slon-knihy.cz
   

SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ (SLON)

EDIČNÍ PLÁN na rok 2018 (podle edičních řad)

STUDIE

Csaba Szaló: Paměť míst: kulturní sociologie vzpomínání

Lukáš Linek, Ondřej Císař, Ivan Petrúšek, Kateřina Vráblíková: Občanství a politická participace v České republice

Jaroslava Hasmanová Marhánková a Martina Štípková: Prarodičovství v současné české společnosti

Irena Řehořová: Kulturní paměť a film. Jak se měnil obraz poválečného odsunu v české filmové tvorbě

KNIŽNICE SOCIOLOGICKÉ AKTUALITY

Arnošt Novák: Tmavozelený svět. Radikálně ekologické aktivity v České republice po roce 1989vyšlo

Petr Vidomus: Oteplí se a bude líp. Česká klimaskepse v čase globálních rizik

GENDER SONDY

Marta Vohlídalová, Marcela Linková (eds.): Gender and Neoliberalism in Czech Academia / E-kniha

Seyla Benhabib, Judith Butler, Drucilla Cornell, Nancy Fraser, Linda Nicholson (Úvod): Feministické polemiky

Jana Valdrová: Obraz ženy a ženství z perspektivy lingvistiky genderových a sexuálních identit

STUDIJNÍ TEXTY

Miroslav Hroch: Hledání souvislostí – druhé, doplněné vydání

Miroslav Novák et al.: Úvod do studia politiky – druhé, doplněné a upravené vydání