SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ - SLON
  
 Přihlášení:
 Jméno:
 Heslo:
 


    SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ (SLON), Jilská 1, 110 00 Praha 1, Tel./Fax: 222220025, email: redakce@slon-knihy.cz
   

SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ (SLON)

EDIČNÍ PLÁN na rok 2019 (podle edičních řad)

 

STUDIE

Martin Hájek, Petr Kaderka, Jiří Nekvapil, Tomáš Samec: Kdo šetří, má za tři? Diskurz šetrnosti v proměnách české společnosti - již vyšlo

Josef Bernard, Tomáš Kostelecký, Renáta Mikešová a další: Nic se tady neděje... Životní podmínky na periferním venkově - již vyšlo

Věra Kuchařová a kol.: Česká rodina na počátku 21. století. Životní podmínky, vztahy a potřeby - již vyšlo

Eliška Černá: Z ulice do bytu. Sociální práce v procesu reintegrace do bydlení

Pavel Dufek, Jiří Baroš aj. - Liberální demokracie v době krize: perspektiva politické filosofie

Martin Ďurďovič - Vyprávění a rozhovor. Teorie sociální intersubjektivity

 

KNIŽNICE SOCIOLOGICKÉ AKTUALITY

Karel B. Müller: Dobré vládnutí ve veřejném nezájmu. Lokální politické elity jako klíčoví aktéři demokratizace? - již vyšlo

Zygmunt Bauman: 44 dopisů z tekutého moderního světa (přeložila Monika Kittová) - již vyšlo

Martina Mikeszová (ed.): Vlastní bydlení jako finanční bonus k důchodu - již vyšlo


GENDER SONDY

Seyla Benhabib, Judith Butler, Drucilla Cornell, Nancy Fraser, Linda Nicholson (Úvod): Feministické polemiky

 

STUDIJNÍ TEXTY

Miroslav Novák et al.: Úvod do studia politiky – druhé, doplněné a upravené vydání - již vyšlo

Dušan Janák: Klasická sociologie ve střední Evropě: mezi centrem a periferií - již vyšlo

Vít Beneš a Petr Drulák (eds.) - Metodologie výzkumu politiky